Pieśń: Archanioł Boży Gabriel…
Zapalający świecę: Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Słowo moderatora krajowego:

Dar nieba

W czasie Adwentu czekamy na największy dar od Boga, jakim jest przyjście obiecanego Mesjasza. Wszystko to dokonuje się w atmosferze miłości i ofiary: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). Naszym celem jest niebo, czyli bliskość z Bogiem. Jednak św. Jan napisał: „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1, 18). Jak zatem Go szukać? Do tego celu prowadzi różaniec, z którym idziemy drogami radości, światła, boleści i chwały.

Dziękujemy, że jesteś z nami i czytasz przygotowane przez nas treści. Aby uzyskać dostęp do całego artykułu, wykup jeden z 4 pakietów.

Masz już konto? Zaloguj się za pomocą adresu email, lub kodu dostępu.

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Dostęp do całej strony rozaniec.eu na 365 dni za 99,00 zł
Dostęp do całej strony rozaniec.eu na 183 dni za 49,00 zł
Dostęp do całej strony rozaniec.eu na 31 dni za 29,00 zł
Dostęp do Miesięcznika Różaniec nr. 12/2022 za 7,00 zł
/
KUP TERAZ
/
KUP TERAZ
/
KUP TERAZ
/
KUP TERAZ
Anuluj

UDOSTĘPNIJ

Redaktor naczelny „Różańca”.