Pieśń: Gdy się Chrystus rodzi…

Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: „Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się, «wychodząc» do ludzi” – tymi słowami papież Franciszek w 2014 r. zachęcał nas do podejmowania wciąż na nowo misji ewangelizacji świata. Nie możemy się więc zamknąć w kręgu naszych róż i kół różańcowych. Mamy „wyjść do ludzi”, by ukazać piękno modlitwy różańcowej. Przyjmijmy słowa Ojca Świętego, które w 2013 r. wypowiedział do młodzieży zebranej w Asyżu, skierowane także do nas: „Idźcie z odwagą! Z Ewangelią w sercu i w rękach, bądźcie świadkami wiary poprzez wasze życie: nieście Chrystusa do waszych domów, głoście Go wśród przyjaciół, przyjmujcie Go i służcie Mu w ubogich”.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: EWANGELIZACYJNA

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2, 10). Te słowa Pana odnoszą się do Kościoła w Smyrnie, który jest uciskany i prześladowany. To zachęta do odwagi wobec cierpień i prześladowań. Dziś Pan mówi do nas kapłanów: bądź wierny swojemu powołaniu. Mówi do małżonków: Bądź wierna swojemu mężowi, bądź wierny swojej żonie. Pan mówi do nas, abyśmy dochowali Mu wierności. Wiele było w dziejach Kościoła podziałów i rozłamów, bo ludzie odeszli od nauczania Pana, przestali być wierni Ewangelii. Choć wyznań chrześcijańskich jest wiele, to pamiętajmy, że nauka Pana zapisana w Ewangelii jest jedna, ta sama od dwóch tysięcy lat i niezmienna. Tylko pozostając jej wierni, możemy poprzez modlitwę, miłość braterską wyprosić dar jedności dla Kościoła.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

Różaniec: Rozważmy pierwszą tajemnicę światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Zelatorka: „W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mt 3, 1-3).

Jan przygotował świat na przyjście wyczekiwanego Zbawiciela. To on wskazał Baranka, „który gładzi grzechy świata”. Misja Janowa wciąż trwa. Dziś podejmują ją papież, biskupi, kapłani – głosząc Ewangelię i otwierając niejedno ludzkie serce na przyjście Jezusa. To także moje zadanie: „Iść i głosić”, bo „bliskie jest królestwo niebieskie”. Podejmę je z radością, widząc, jak wielu ludzi wciąż spragnionych jest Boga.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…

Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 12-13. Konferencję kończą propozycje zadań na styczeń).

⚬ Z życia Kościoła:

  • 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, wobec wojen i konfliktów nie może zamilknąć błaganie o pokój na świecie. Ufamy słowom Maryi: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.
  • 9 stycznia 1862 r. w Lyonie w nędzy i opuszczeniu umarła Paulina Jaricot – nasza założycielka. Dla Żywego Różańca to ważny dzień. Nie ustawajmy w modlitwie o cud za jej wstawiennictwem, potrzebny do beatyfikacji.

⚬ Z życia parafii:

  • W okresie Bożego Narodzenia organizujmy spotkania opłatkowe. Wtedy łatwiej zrozumieć, jak ważna jest wspólnota. Nawet ci, którzy na co dzień odczuwają samotność, mogą pobyć razem.
  • Choć jubileuszowe Bramy Miłosierdzia zostały zamknięte, to nasze serca wciąż muszą być otwarte na działanie Bożej łaski oraz na potrzeby ubogich i odrzuconych przez świat. Dobrze jest zaangażować się w konkretne dzieło miłosierdzia.

⚬ Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

  • Podczas IX Konferencji Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca padły propozycje realizacji programu duszpasterskiego: w roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie wprowadzenie w każdej parafii nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, choćby tylko od maja do października; Jerycho Różańcowe to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, trwająca 7 dni i nocy, w intencjach błagalnych i przebłagalnych. Warto, by koła różańcowe zorganizowały Jerycho lub zaprosiły inne wspólnoty modlitewne w parafii.
  • W dniach 7-8 września br. odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy na Jasnej Górze – potrzeba już teraz wielkiej modlitwy o jego owoce.

⚬ Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Pieśń: Wśród nocnej ciszy…
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – STYCZEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.