3 kwietnia br. w domu Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie odbyło się kolejne spotkanie Diecezjalnych Moderatorów pod przewodnictwem Krajowego Moderatora, ks. Szymona Muchy. „Żywy Różaniec nabrał ogromnej dynamiki wzrostu” – podkreślił ks. abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski.

ks. Mariusz Sobek

Na początku spotkania omówiliśmy przygotowanie do I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, która odbędzie się 1 czerwca 2013 r. pod hasłem „Żywy Różaniec Maryjną szkołą wiary”. Pielgrzymka będzie okazją, aby w Roku Wiary zjednoczyć Żywy Różaniec w Polsce oraz samemu doświadczyć potęgi i siły modlitwy różańcowej. Wszyscy duszpasterze obecni na spotkaniu zadeklarowali swój udział w pracach jednej z trzech sekcji: formacyjnej, liturgicznej albo medialnej. Następnie podjęta została kwestia Ceremoniału Żywego Różańca. Przedstawiono propozycje, co powinien zawierać: obrzęd przyjęcia do Żywego Różańca i odnowienia przyrzeczenia, zasady „zmianki różańcowej” i uzyskiwania odpustów, procesję różańcową, drogę krzyżową, nabożeństwa: w intencji beatyfikacji Pauliny Jaricot i za zmarłych członków Żywego Różańca, nowennę do Matki Bożej Różańcowej, litanię dominikańską itp. Padła również propozycja podjęcia wspólnej tematyki dla pielgrzymek diecezjalnych i ogólno-polskiej. Krajowy Moderator zaproponował wprowadzenie znaku przynależności do Żywego Różańca. Dyrektor wydawnictwa, s. Andrzeja Biała CSL, poddała pomysł dziesiątka różańca z medalikiem w formie, którą można przypiąć do ubrania. Inne pomysły to: dyplom, obrazek z datą przyjęcia do wspólnoty Żywego Różańca czy medal jubileu­szowy, np. z okazji 25-lecia przynależności. Zaproponowano też wprowadzenie obchodu święta patrona koła i przygotowanie własnego sztandaru.

„Liczba kół różańcowych – mężczyzn, kobiet, młodzieży – się pomnaża. Nie ulega wątpliwości, że dzieje się to pod wpływem Bożej łaski. Pan Bóg daje wzrost, nie można o tym zapominać” – mówił ks. abp Henryk Hoser SAC. Żywy Różaniec jest także zauważany na forum ogólnopolskim, o czym świadczy fakt, że nasz Krajowy Moderator został zaproszony na Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich i Krajowych Duszpasterzy oraz na Spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Ks. Szymon ponowił prośbę o modlitwę w intencji Żywego Różańca w Polsce, aby „Bóg, który rozpoczął to dobre dzieło, sam go dokonał”. Obrady zakończyliśmy modlitwą Regina caeli, powierzając w Matczyne ręce Królowej Różańca świętego nasze spotkanie w Częstochowie i nas samych.

Końcowym punktem konferencji była Eucharystia, której przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. abp Henryk Hoser SAC. We Mszy świętej wzięły udział Siostry Loretanki, a także świeccy pracownicy wydawnictwa i drukarni w Rembertowie. Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił znajdującą się w kaplicy Sióstr nową figurę bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Dziękujemy Siostrom Loretankom za zaproszenie, gościnę i przygotowanie spotkania. Do zobaczenia jesienią na kolejnej konferencji.

Autor jest diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca diecezji opolskiej.

ks. Mariusz Sobek

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.