Moderatorzy u Królowej Polski

W dniach 18-20 listopada 2013 r. diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca spotkali się na Jasnej Górze na pierwszych wygłoszonych dla nich rekolekcjach. Kapłani obradowali też nad programem formacyjnym stowarzyszenia na rok 2014 w ramach trzeciej konferencji moderatorów.

KS. JAN GLAPIAK

W spotkaniu wzięło udział 18 kapłanów, a także członkowie zarządu stowarzyszenia Żywego Różańca – ks. Bogdan Michalski, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, oraz s. Augustyna Łukaszuk CSL z redakcji „Różańca”. Rekolekcje poprowadził ks. kan. Paweł Wiatrak, moderator Żywego Różańca diecezji siedleckiej. Zachęcił on uczestników do poznania duchowości Matki Bożej i zachwycenia się nią, by móc przekazywać innym prawdziwą pobożność maryjną, charakteryzującą się cierpliwym słuchaniem Słowa Bożego, umiejętnością modlitwy wstawienniczej i gotowością na przyjęcie krzyża. Ks. Wiatrak zwrócił też uwagę na moc płynącą z imienia Jezus i z osobistego spotkania z Chrystusem, której możemy doświadczyć na modlitwie różańcowej. Przypomniał również, że choć w okresie powojennym wiele katolickich stowarzyszeń w naszej Ojczyźnie rozpadło się pod wpływem komunistycznych prześladowań, to jednak Żywy Różaniec dzięki zdeterminowaniu zelatorów przetrwał ten trudny czas. Ubóstwo i pokora kapłana Jedna z konferencji poświęcona była darowi ubóstwa, które powinno być udziałem kapłanów, o czym wiele – poprzez słowa i gesty – mówi papież Franciszek. Wysłuchaliśmy też nauki do-tyczącej pokory rozpatrywanej w kontekście tajemnicy zwiastowania. W ostatnim dniu rekolekcji odprawiliśmy nabożeństwo pokutne oraz przystąpiliśmy do sakramentu pokuty i pojednania. Mogliśmy też uczcić relikwiarz zawierający koronkę różańca św. Maksymiliana Marii Kolbego, na której modlił się on w obozie w Auschwitz. Ta cenna relikwia znajduje się w parafii pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, skąd przywiózł ją na nasze rekolekcje ks. Jacek Pędziwiatr, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Anioł Beskidów”. „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” Rekolekcje zostały połączone z III Konferencją Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca, podczas której podsumowaliśmy pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę członków tej wspólnoty na Jasną Górę, która odbyła się 1 czerwca 2013 r., i zaplanowaliśmy kolejną – na 7 czerwca 2014 r. Rozmawialiśmy także o programie pracy formacyjnej. W roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”, będziemy dodatkowo kierować się słowami: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”. Ustaliliśmy, że rozważania tajemnic różańca we wspólnotach rozpoczynać się będą od odczytania fragmentu Pisma Świętego, a na spotkaniach w eksponowanym miejscu znajdzie się Biblia oraz zapalona świeca. Nowy rok – nowe inicjatywy Nasze rozmowy dotyczyły także spotkań diecezjalnych, Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Różańcowej, logo, legitymacji i odznaki Żywego Różańca, sposobów docierania z miesięcznikiem formacyjnym „Różaniec” do jeszcze większej liczby parafii, współpracy z Wydawnictwem Sióstr Loretanek, a także Kongresu Misyjnego, do którego przygotowania został zaproszony ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca. Następnie podzieliliśmy się na trzy sekcje (formacyjną, liturgiczną i medialną) i wyznaczyliśmy zadania: przygotowanie materiałów na comiesięczne spotkania oraz na rekolekcje formacyjne dla zelatorów, opracowanie aktu zawierzenia Żywego Różańca oraz ceremoniału stowarzyszenia, a także stworzenie strony internetowej Żywego Różańca w Polsce. Podczas codziennego uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim zawierzaliśmy Królowej Polski rozwój parafialnych wspólnot Żywego Różańca w naszej Ojczyźnie. Dziękujemy siostrom antoninkom za bardzo serdeczne przyjęcie nas w swoim domu.

Autor jest diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca archidiecezji poznańskiej.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.