Jak piękna jest nasza ziemia ojczysta, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy o tym wie, kto po niej podróżuje – jakąkolwiek porą roku! My również mogłyśmy tego doświadczyć, wyjeżdżając na diecezjalne spotkania Żywego Różańca z koronką różańca w dłoni oraz bagażem książek i czasopism naszego Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Często już w drodze witałyśmy wschodzące słońce, które stopniowo odkrywało przed nami kolorowe jesienne pejzaże. Podziwiając piękno przyrody, modliłyśmy się w intencji wszystkich pielgrzymów, a były ich tysiące!

W tych diecezjach gościłyśmy po raz pierwszy

Kraków-Łagiewniki – archidiecezja krakowska, 27 IX Tomaszów Lubelski – diecezja zamojsko-lubaczowska, 7 X Gdańsk – archidiecezja gdańska, 13 X

Tutaj byłyśmy już kilkakrotnie

Leśna Podlaska – diecezja siedlecka, 31 VIII
Dukla – archidiecezja przemyska, 27 IX
Domaniewice – diecezja łowicka, 27 IX
Warszawa-Służew – archidiecezja warszawska, 4 X
Wysokie Koło – diecezja radomska, 4 X
Ostrowiec Świętokrzyski – diecezja sandomierska, 4 X
Rokitno – diecezja zielonogórsko-gorzowska, 5 X
Rudy – diecezja gliwicka, 11 X
Łask – archidiecezja łódzka, 12 X
Katowice – archidiecezja katowicka, 18 X

W tym roku tutaj nie dotarłyśmy

Winów – diecezja opolska, 6 IX i 4 X
Warszawa-Białołęka – diecezja warszawsko-praska, 27 IX
Miedzna, Ciechanowiec – diecezja drohiczyńska, 27 IX, 11 X
Krzeszów – diecezja legnicka, 4 X
Bardo Śląskie – diecezja świdnicka, 4 X
Piotrkowice – diecezja kielecka, 4 X
Gniezno – archidiecezja gnieźnieńska, 4 X
Świnice Warckie – diecezja włocławska, 4 X
Myszków-Mrzygłód – archidiecezja częstochowska, 4 X
Bielsko-Biała – diecezja bielsko-żywiecka, 6 X

Z radością wspominamy każde z tych spotkań. Wierzymy mocno, że trud pielgrzymowania i głębokie, ufne wołanie do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej było dobrym zasiewem, który już dziś wydaje plon w Kościele i na świecie. O tym, jak wielki był to zasiew, na pewno przekonamy się w niebie. Dlatego nie traćmy ducha i nie ustawajmy w modlitwie!

Cieszy nas fakt, że i w tym roku powstało wiele nowych kół Żywego Różańca, w tym dziecięcych, jak np. w Sobieszynie w diecezji siedleckiej, młodzieżowych i rodzinnych.

Dziękujemy Księżom Moderatorom Diecezjalnym za życzliwość i zaproszenie, Księżom Proboszczom za gościnne przyjęcie nas oraz wszystkim Członkom Żywego Różańca za świadectwo wiary i wytrwałości, każdy uśmiech i ciepłe słowo. Do zobaczenia za rok!

s. Augustyna Łukaszuk CSL

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.