Najdłuższy dystans, jaki pokonuje pielgrzym, to droga z umysłu do serca, które jest „tabernakulum” Żywego Boga.

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę zapoczątkowała 1 czerwca siódmy już rok Wielkiej Nowenny przed 200-leciem powstania Żywego Różańca (ŻR), nosząc także hasło roku: Ewangelizacja z różańcem”. W słowie do pielgrzymów moderator krajowy ŻR ks. dr Jacek Gancarek nazwał modlitwę różańcową siłą i znakiem na obecne czasy. Nie trzeba dużo mówić, by głosić Ewangelię. Wystarczy dać świadectwo. Do świadków zaliczają się członkowie ŻR.

Modlitwa nowej ewangelizacji

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny wygłosił konferencję poświęconą tematowi różańca jako modlitwy nowej ewangelizacji. Chrześcijanie są odpowiedzialni za głoszenie prawdy o Bogu Trójjedynym. W czasach ogromnej sekularyzacji i prób rugowania wiary z historii i przestrzeni publicznej rodzi się pytanie o skuteczne i adekwatne do sytuacji środki przepowiadania Ewangelii. Członkowie ŻR są wezwani do ewangelizacji przede wszystkim za pomocą modlitwy różańcowej. Różaniec zapewnia łączność z Maryją zawsze obecną w historii polskiego narodu – nauczał duchowny. Wskazał, że posłuszeństwo orędziu z Gietrzwałdu z 1877 r., w którym Matka Boża prosiła o codzienną gorliwą modlitwę różańcową oraz uczestnictwo w Mszy Świętej, zaowocowało odrodzeniem moralnym, duchowym i patriotycznym Polski pod zaborami. Wzorem Gietrzwałdu i jasnogórskich ślubów narodu współczesna ewangelizacja ma stawiać sobie za cel obronę życia ludzkiego, czuwanie nad świętością małżeństwa i rodziny oraz wychowanie młodego pokolenia w wierze i miłości do ojczyzny – podkreślał.

Temat ewangelizacji z różańcem rozwinął w homilii przewodniczący Eucharystii bp dr Szymon Stułkowski. Przypomniał, że ewangelizacja zasadza się na głoszeniu orędzia zbawienia, a członkowie ŻR przeżywają kerygmat, rozważając tajemnice różańca. Zwrócił uwagę, że pierwszą odpowiedzialnością wierzących jest troska o własne serce i zbawienie. Ten prywatny teren rozciąga się następnie w modlitwie wstawienniczej na pozostałych członków wspólnoty, by w końcu objąć cały świat. Ewangelizacja jest skuteczna i autentyczna wtedy, kiedy ubodzy czują się w Kościele jak w domu.

Patrzeć daleko

Modlitwa powinna przerodzić się w misję, która jest „dalekowzrocznością” – wskazywał ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Kto się modli, widzi dalej, niż widzi świat i wychodzi naprzeciw człowieka cierpiącego, nieznającego Boga. Przykładem tego rodzaju „dalekowzroczności” są dwa kościoły w Tanzanii ufundowane w zeszłym roku z ofiar materialnych członków ŻR.

S. Emmanuela Stachurska CSL, sekretarz redakcji miesięcznika formacyjnego „Różaniec”, wyjaśniła, że zadaniem pisma jest wskazywać czytelnikom, jak właściwie kształtować serce. Kolejny rok Nowenny Różańcowej stanowi zaproszenie do szczególnej misji popularyzowania katolickiej prasy i literatury.

Inicjator Różańca Rodziców Ireneusz Rogala przedstawił założenia wspólnoty rodziców modlących się za dzieci. Powinni być oni świadomi swej roli w kształtowaniu życia duchowego oraz środowisk wzrastania młodego pokolenia. Wskazywał, że celem przedsięwzięcia jest chronić młodych ludzi przed złem i pomagać im w odnalezieniu sensu życia dzięki modlitwie różańcowej.

Około 50-osobowa grupa dzieci należących do koła ŻR diecezji siedleckiej, która poprowadziła część radosną różańca wraz z rozważaniami, unaoczniła przesłanie wskazujące wagę modlitwy za młodych ludzi, także tych wierzących. Musimy dać wsparcie młodemu Kościołowi – często nierozumianemu i wyśmiewanemu. Dzieci są nadzieją i przyszłością narodu. Ogromna moc modlitwy jest w stanie udaremnić atak na rodzinę i życie ludzkie na każdym etapie.

Wiele, a może najwięcej działo się w kuluarach tak Loretto, jak Jasnej Góry – modlitwa, spowiedzi, rozmowy duchowe, przygotowania, uścisk dłoni, uśmiech. Niewidoczne dla oczu, pozostanie to tajemnicą między Bogiem a człowiekiem. Niech Bóg, który widzi w ukryciu, wynagrodzi trud służby sióstr, kapłanów i wolontariuszy.

Share.