Autor: o. Stanisław Przepierski OP

Maryjo, Mistrzyni zasłuchania w Chrystusa, Ty wychowujesz nasze serca przyjęcia Przedwiecznej Mądrości. Podając różaniec, pragniesz dać nam najlepsze duchowe wychowanie. Nauczycielko wiary, Skarbnico Słowa Bożego, Ty chcesz doprowadzić nas do żywej i nieprzemijającej…

TAJEMNICE RADOSNE Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo…Chwała Ojcu…O mój Jezu… Nawiedzenie św. Elżbiety Narodzenie Pana…

Maryjo, co robiłaś o poranku, gdy Magdalena cicho wymykała się z domu, by w pośpiechu udać sic do grobu Mistrza? Czy spałaś tej nocy? Czy raczej w duchowym napięciu oczekiwałaś nadejścia zapowiadanego przez…

Jesteś, Maryjo, Królową nieba i ziemi. Pan Bóg zapragną tej godności dla Ciebie. Jako Niepokalana zostałaś powołana nie tylko do roli Bożego macierzyństwa, do uczestnictwa w odkupieńczej misji Syna, ale także do pełni…

Maryjo, Ty zostałaś zachowana od grzechu w cudzie Niepokalane Poczęcia. Stałaś się znakiem największej skuteczności Bożego miłosierdzia, Jego mocy wyzwalającej, uświęcającej i jednoczącej z Trójcą Świętą, dlatego że byłaś niezwykle wrażliwa na miłość…

Maryjo, Tradycja Kościoła głosi, że pierwszy raz ofiarowałaś się Bogu Ojcu już w dzieciństwie. Drugi raz – w Nazarecie w czasie zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”…

Maryjo, Ty zawsze stajesz na progu czasów. Jesteś bramą czasu pełni łaski. Przez Ciebie przychodzi do nas „Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze…

Maryjo, gdy usłyszałaś z ust Elżbiety okrzyk: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45), wyśpiewałaś całą radość swojej duszy. Całym duchem wielbiłaś Boga, swego Zbawcę,…

Maryjo, Syn Boży większość swego ziemskiego życia przeżył w rodzinie, którą współtworzył z Tobą i ze św. Józefem. Ewangelista dzieciństwa Zbawiciela, św. Łukasz, opis ofiarowania Pierworodnego w jerozolimskiej świątyni kończy słowami: „A gdy…

W roku 300-lecia koronacji cudownej ikony Matki Bożej Częstochowskiej, 140-lecia maryjnych objawień w Gietrzwałdzie oraz 100-lecia objawień w Fatimie z większą mocą dociera do nas pytanie o naszą wierność Matce Chrystusa i Kościoła.…

Maryjo, za Twoim pośrednictwem Chrystus chce udzielać nam swego Ducha. Ty jesteś Pneumatofora – Niosąca Ducha! O tak, Pani! Czy przewidywałaś, że po pośpiesznej wędrówce do Elżbiety, stając u drzwi jej domu, usłyszysz…

Maryjo, dzięki Twemu fiat Chrystus mógł złożyć Ojcu Niebieskiemu ofiarę ze swego Ciała i Krwi. Twoje łono stało się prawdziwą dzieżą, w której Jezus wyrobił ciasto na Przaśnik Nowego Przymierza. Dzięki Twemu zaufaniu…

Maryjo, nikt nie zna cierpień Pana Jezusa lepiej niż Ty. Te cierpienia są miarą Jego Miłosierdzia! Apogeum tej wiedzy zdobyłaś na Golgocie. Tam obok krzyża Twego Syna stał umiłowany św. Jan, była św.…

Bóg kształtował Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, przez całe życie. Bezgrzeszna, wzrastałaś w szkole pełnej komunii z Duchem Świętym, wychowywana do umiejętności słuchania Bożych natchnień. Ty znasz niuanse Słowa Bożego, nawet gdy jest ono…

Maryjo, Stolico Mądrości, Ty zrodziłaś nam Drogę – Jezusa. Przecież On powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,…