Podczas diecezjalnych pielgrzymek Żywego Różańca, w których uczestniczyłyśmy, cieszył nas widok wspólnot – tych pięknych ogrodów żywych róż, z których emanowała woń duchowej przyjaźni z Matką Bożą Różańcową. Członkowie Żywego Różańca są bowiem zapleczem modlitewnym całej diecezji. To oni – w szkołach wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii oraz Ojczyźnie – każdego dnia wśród codziennych obowiązków znajdują czas, by nawiązać miłosny dialog z Jezusem przez wstawiennictwo Jego Matki.

„Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony” – te słowa Maryi usłyszał bł. Bartłomiej Longo i całe swoje życie poświęcił krzewieniu modlitwy różańcowej, która – według bł. Jana Pawła II – „formuje nas w szkole żywej Ewangelii, wychowuje nasze dusze do pobożności, czyni wytrwałymi w dobru, przygotowuje do życia, a przede wszystkim czyni nas miłymi Najświętszej Dziewicy, która będzie nas strzec i bronić przed zasadzkami złego”.
Wielką radością przepełniły mnie i inne siostry loretanki spotkania z osobami należącymi do Żywego Różańca oraz ich duszpasterzami. Oto realizowało się bowiem nasze głębokie pragnienie wypływające z duchowości i charyzmatu naszego zgromadzenia, by jak najwięcej ludzi z większą świadomością podjęło modlitwę różańcową – „skarb, który trzeba odkryć”.
Na przełomie września i października br. uczestniczyłyśmy w pielgrzymkach i kongresach Żywego Różańca odbywających się w kilku diecezjach Polski. Były to jednodniowe spotkania formacyjne, których program obejmował m.in.: nabożeństwo różańcowe, konferencję formacyjną, Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Centralny punkt spotkań stanowiła zawsze Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup. W niektórych przypadkach spotkania łączyły się z rozpoczęciem Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Jakże wielką lekcją zawierzenia Maryi i świadectwem wiary był widok nawet kilkutysięcznych rzesz wiernych złożonych z odważnych osób, które postanowiły użyć różańca jako oręża. Wypełniają oni duchowy testament św. ojca Pio: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec i odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi”.
Nasza Ojczyzna potrzebuje teraz wyjątkowego wsparcia serc połączonych różańcem – niezawodnym narzędziem owocnego wypraszania łask w obliczu współczesnych zagrożeń wiary i moralności. Bardzo krzepił nas widok ludzi zaangażowanych w ratowanie Polski i świata, którzy poważnie podeszli do nauk bł. Jana Pawła II oraz sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. „Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności – pisał Prymas Tysiąclecia – zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie”.
Przedstawiając graficzny wykaz naszych redakcyjnych pielgrzymich wędrówek, chcemy wyrazić głęboką wdzięczność Kapłanom, diecezjalnym moderatorom Żywego Różańca o sercach przepełnionych żarliwą miłością, którzy dają piękne świadectwo miłości Maryi i mocy modlitwy różańcowej. Bo jeśli odmawia się różaniec – jak twierdziła s. Łucja z Fatimy – „nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać”.
Oby urzeczywistniła się wizja, którą o. Henri Ramiere SJ wyraził w liście do sługi Bożej Pauliny Jaricot: Koła różańcowe „składają się z ludzi dobrych, średnich i takich, którzy mają tylko dobrą wolę (…). Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne. Ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem!”.
Bądźmy więc nadal w swoich środowiskach – w miarę swoich możliwości – prawdziwymi apostołami różańca, a Matka Boża nas nie zawiedzie! To Ona wyprowadzi nas z niebezpiecznych zawirowań w naszym kraju. Za przykładem bł. Jana Pawła II zawierzmy się Jej ponownie: „Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. (…) Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci”.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na te prawdziwe święta różańca, za miłe przyjęcie, świadectwo żywej wiary i do zobaczenia już za rok!

s. Wioletta Ostrowska CSL

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.