25 września 2010 r. – Tuligłowy

Do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach, którym opiekują się Księża Michalici, przyjechali członkowie Żywego Różańca z całej archidiecezji przemyskiej, w liczbie około 7 tys. Wcześniej mieli swoje spotkania formacyjne w poszczególnych kościołach.

Zaprosił nas ks. Jan Smoła – diecezjalny duszpastarz Róż Żywego Różańca. Eucharystię, którą sprawowało około 120 kapłanów, w tym dwóch księży biskupów: bp Marian Rojek (przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię) i bp Adam Szal, poprzedził śpiew Akatystu. Nad ołtarzem polowym widniało hasło: „Różaniec drogą, na której dojrzewamy do bycia świadkami miłości”, przypominając słowami modlitwy Papieża Polaka o naszym posłannictwie.

„Wraz z Nią i Jej oczyma widzimy tajemnice życia Jezusa. Pragniemy każdego dnia, odmawiając różaniec, na nowo wchodzić z Maryją w to, co jest sprawą najważniejszą dla każdego z nas” – powiedział na początku Eucharystii ks. bp Marian Rojek. W homilii zaś przypominał o drodze wiary, którą podążamy razem z Maryją, troszczącą się o każdego z nas. „Wpatrujcie się w Maryję, w Jej oblicze… Niech Ona zajrzy głęboko w Twoje serce, bo być może tam jest ukryta przyczyna Twojego smutku, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić” – wzywał, zachęcając do leczenia naszego wzroku. „Wszyscy dobrze o tym wiemy – kontynuował – że na drogach naszej wiary moc, siłę i nadzieję do wytrwania w dobru, słowie raz obiecanym Bogu czy ludziom, czerpiemy z tej pokornej, ale jednocześnie pełnej ufności modlitwy różańcowej. (…) Na modlitwie, przesuwając codziennie w naszych dłoniach paciorki różańca, potrafimy wytrwać w naszej wierze i pozwalamy jej dojrzewać, a nawet więcej: stajemy się błogosławieństwem dla współczesnych ludzi… bo oni mogą na nas polegać, mogą na nas liczyć, mogą nam zaufać i zawierzyć. (…) W różańcu Matka uczy nas też otwartości na drugiego człowieka”. Wszystkim uczestnikom spotkania w Tuligłowach towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Po Mszy świętej na wszystkich przybyłych czekał obfity poczęstunek. Uroczystość była transmitowana przez Archidiecezjalne Radio Fara, Telewizja TRWAM podała wzmiankę w wiadomościach.

Domaniewice

Tego samego dnia uczestniczyliśmy w VI pielgrzymce kół Żywego Różańca i wszystkich praktykujących tę cenną modlitwę w diecezji łowickiej w Domaniewicach. Ponad 3-tysięczna rzesza pątników – przedstawicieli z ponad 40 parafii – zgromadziła się w sanktuarium Pocieszycielki Strapionych, którego kustoszem, a jednocześnie diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca, jest ks. Zbigniew Łuczak. Eucharystii w kościele św. Bartłomieja Apostoła przewodniczył ks. bp Andrzej F. Dziuba, biskup łowicki. W zaproszeniu na tę uroczystość napisał m.in: „Sanktuarium Domaniewickie to miejsce, które Bóg wybrał, aby nas przez Maryję pocieszać, podnosić na duchu. To miejsce prawdziwej nadziei”.

W koncelebrze wzięło udział 34 kapłanów – duszpasterzy, opiekunów róż różańcowych. W programie oprócz uroczystej Mszy przewidziano także czas na odśpiewanie Godzinek, przemarsz z kościoła do kaplicy Matki Bożej Domaniewickiej, podczas którego odmawiano modlitwę różańcową, Anioł Pański i konferencję ks. Zbigniewa Łuczaka o historii różańca oraz nawiedzenie obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości.

2 października 2010 r. – Wysokie Koło

Wielu Czytelnikom „Różańca” zapewne dobrze znane jest zarówno sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Królowej Różańca Świętego, jak i jego kustosz, a zarazem diecezjalny moderator Rodziny Różańcowej – ks. Szymon Mucha. To właśnie tu odbyła się III Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej, której hasłem były słowa: „Z różańcem w komunii z Bogiem”. Po powitaniu i odsłonięciu Cudownego Obrazu ks. Zbigniew Niemirski wygłosił konferencję formacyjną, zaś licznie przybyli kapłani spotkali się w tym czasie z ks. Szymonem Muchą. Eucharystii, którą poprzedziła modlitwa różańcowa, przewodniczył ks. bp Stefan Siczek. Spotkanie zakończył kwadrans z redakcją miesięcznika „Różaniec” i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Krzeszów

Do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – europejskiej perły baroku – na doroczną pielgrzymkę członków Żywego Różańca i miłośników modlitwy różańcowej przybyło ponad 4 tys. osób. Odbywała się ona przy pięknej pogodzie. Oprócz wspólnego nabożeństwa różańcowego, konferencji formacyjnej ks. Bogdana Michalskiego, poświęconej słudze Bożej Paulinie Jaricot, założycielce Żywego Różańca, słuchaliśmy występu Zespołu Oratorium ks. Lecha Gralaka oraz Męskiego Chóru Górniczego KGHM „Polska Miedź” z Lubina. Eucharystii przewodniczył biskup legnicki ks. Stefan Cichy, który zachęcał do pielęgnowania modlitwy różańcowej i zapalania do niej innych, byśmy się stali prawdziwymi świadkami miłości: „Patrząc na Jej Serce – mówił – mamy Jej serce naśladować”. Po Mszy świętej odbyła się wspólna agapa i ciepły posiłek, który przygotował dla wszystkich pielgrzymów ks. Marian Kopko – kustosz sanktuarium i duszpasterz Żywego Różańca diecezji legnickiej – wraz ze swoimi parafianami. W pielgrzymce uczestniczyło wielu kapłanów i kleryków, dając świadectwo mocy różańca. „Różaniec to najpiękniejszy szturm do nieba”. Spotkanie zakończyło się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele św. Józefa.

I Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Służewcu

Z inicjatywy ojców dominikanów na warszawskim Służewcu, w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, zorganizowano I Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej. Urozmaicony program zgromadził w świątyni sporą liczbę wiernych pragnących zgłębiać i odkrywać bogactwo tej modlitwy. W ciągu dnia zostały odmówione wszystkie cztery części różańca: w intencji rodzin, rodziców, małżeństw, a także pokoju serca dla studentów oraz wszystkich zabieganych, pracoholików, szukających powołania, sensu życia, pracy, szczęścia, udręczonych, potrzebujących uzdrowienia na ciele i duszy, samotnych, porzuconych. Przeplatał się on z innymi punktami programu: Eucharystią, której przewodniczył ks. abp Kazimierz Nycz, biskup warszawski, koncertem muzyki klasycznej, wykładami na temat krótkiej szkoły modlitwy, Nieszporami z Litanią Dominikańską. Spotkanie różańcowe zakończyło się o godz. 21.00 śpiewem Akatystu.

9 października 2010 r. – Smardzewo

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca zgromadziła w sanktuarium maryjnym w Smardzewie ponad 3 tys. osób. Została zorganizowana po wielu latach przez Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej i ks. Henryka Dymka, proboszcza parafii św. Stanisława w Smardzewie i duszpasterza kół Żywego Różańca w diecezji płockiej. Centralnym jej punktem była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu polowym przed sanktuarium. Przewodniczył jej ks. bp Piotr Libera, który w homilii porównał różaniec do „powszechnego brewiarza”. Podkreślał także jego sens: „Różaniec najpełniej wyraża syntezę pobożności chrześcijańskiej i w pewnym sensie jest jakby źródłem wiary, nadziei i miłości. Zasługuje więc na wielki szacunek nie tylko ze względu na ogromną historyczną rolę, jaką odegrał w życiu Kościoła. (…) Być może różaniec dlatego wciąż jest modlitwą żywą i młodą, bo rozważane w nim życie Jezusa i Maryi jest tak bardzo podobne do życia każdego z nas. (…) Gdy wzywamy Maryję – przesuwając paciorki różańca – zawsze myślimy o Jej życiu i o naszym życiu. Maryja przez różaniec uczy nas rozumienia wielkich dzieł Bożych. Przypomina nam, byśmy z uwagą przyglądali się temu, co Pan dokonuje w naszym życiu. Przypomina nam, żebyśmy stale byli gotowi do ofiary, do wypełnienia woli Ojca niebieskiego, nawet gdy życie nasze staje się udręką. Różaniec to modlitwa nadziei, wierzymy, że biorąc go do ręki, jesteśmy bliżej Boga, że wstawia się za nami przed tronem Bożym nasza Matka Niebieska, która osiągnęła już chwałę zbawienia”. Ukazując przykład apostoła różańca, jakim był sługa Boży Jan Paweł II, ksiądz biskup zachęcał wszystkich do ukochania tej modlitwy. Każdy z pielgrzymów przybyłych do Smardzewa otrzymał okolicznościowy modlitewnik różańcowy. W programie pielgrzymki znalazła się także wspólna modlitwa różańcowa z rozważaniami tajemnic radosnych oraz konferencja różańcowa pt. „Różaniec w życiu Kościoła”, którą wygłosił ks. dr Sławomir Zalewski.

9 października 2010 r. – Smardzewo

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca zgromadziła w sanktuarium maryjnym w Smardzewie ponad 3 tys. osób. Została zorganizowana po wielu latach przez Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej i ks. Henryka Dymka, proboszcza parafii św. Stanisława w Smardzewie i duszpasterza kół Żywego Różańca w diecezji płockiej. Centralnym jej punktem była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu polowym przed sanktuarium. Przewodniczył jej ks. bp Piotr Libera, który w homilii porównał różaniec do „powszechnego brewiarza”. Podkreślał także jego sens: „Różaniec najpełniej wyraża syntezę pobożności chrześcijańskiej i w pewnym sensie jest jakby źródłem wiary, nadziei i miłości. Zasługuje więc na wielki szacunek nie tylko ze względu na ogromną historyczną rolę, jaką odegrał w życiu Kościoła. (…) Być może różaniec dlatego wciąż jest modlitwą żywą i młodą, bo rozważane w nim życie Jezusa i Maryi jest tak bardzo podobne do życia każdego z nas. (…) Gdy wzywamy Maryję – przesuwając paciorki różańca – zawsze myślimy o Jej życiu i o naszym życiu. Maryja przez różaniec uczy nas rozumienia wielkich dzieł Bożych. Przypomina nam, byśmy z uwagą przyglądali się temu, co Pan dokonuje w naszym życiu. Przypomina nam, żebyśmy stale byli gotowi do ofiary, do wypełnienia woli Ojca niebieskiego, nawet gdy życie nasze staje się udręką. Różaniec to modlitwa nadziei, wierzymy, że biorąc go do ręki, jesteśmy bliżej Boga, że wstawia się za nami przed tronem Bożym nasza Matka Niebieska, która osiągnęła już chwałę zbawienia”. Ukazując przykład apostoła różańca, jakim był sługa Boży Jan Paweł II, ksiądz biskup zachęcał wszystkich do ukochania tej modlitwy. Każdy z pielgrzymów przybyłych do Smardzewa otrzymał okolicznościowy modlitewnik różańcowy. W programie pielgrzymki znalazła się także wspólna modlitwa różańcowa z rozważaniami tajemnic radosnych oraz konferencja różańcowa pt. „Różaniec w życiu Kościoła”, którą wygłosił ks. dr Sławomir Zalewski.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.