W dniach 16-18 listopada 2015 r. w Częstochowie zebrali się diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca. Główny punkt obrad stanowiło podsumowanie 3-letniej działalności krajowego moderatora oraz zarządu Żywego Różańca, a także wybór nowych władz. Spotkanie było połączone z rekolekcjami.

KS. WALDEMAR PACKNER

Bogu, Maryi i ludziom dziękuję za wszystko, co udało nam się zrobić przez ostatnie lata” – powiedział ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca. – Było to jednoczenie wielkiego Bożego dzieła, jakim w naszym kraju jest Żywy Różaniec”.

Wybory i nowe dzieła

Podczas głosowania wyłoniono 5-osobowy zarząd, w skład którego weszli: ks. Szymon Mucha (diec. radomska), ks. Stanisław Szczepaniec (archidiec. krakowska), ks. Zbigniew Łuczak (diec. łowicka), o. Stanisław Przepierski OP (archidiec. warszawska) oraz ks. Jan Glapiak (diec. poznańska). Trzech z nich, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostanie przedstawionych Konferencji Episkopatu Polski, która wybierze krajowego moderatora.

Diecezjalni moderatorzy omówili również plan pracy na przyszły rok i związane z nim wydarzenia, jak 1050. rocznica chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży. „Chcemy, aby Żywy Różaniec był widoczny w przeżywa- niu tych wydarzeń, aby była to okazja włączenia wielu nowych członków, zwłaszcza młodych, do wielkiej różańcowej rodziny” – podkreślił ks. Szymon Mucha.

Wśród poruszonych tematów znalazła się również kolejna ogólnopolska pielgrzymka do Częstochowy. Moderatorzy zdecydowali, że będzie dwudniowa (3 i 4 czerwca br.). Ks. Maciej Będziński, sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, zwrócił natomiast uwagę na potrzebę jeszcze większego modlitewnego i finansowego wsparcia misji katolickich przez członków Żywego Różańca, zaś ks. Jacek Gancarek z Częstochowy poinformował, że wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa Żywego Różańca w Polsce.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli Andrzej Sobczyk i Marcin Węc, inicjatorzy powstającego filmu o mocy modlitwy różańcowej . Opowiedzieli oni o celu tego dzieła ewangelizacyjnego i zaprosili do jego wsparcia przez modlitwę, promocję i ofiarę.

Czas dla Maryi

Nauki rekolekcyjne ks. Krzysztofa Czapli SAC, dyrektora Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, dotyczyły objawień fatimskich i związanych z nimi tajemnic. „Chciałbym podzielić się osobistym doświadczeniem przeżywania Fatimy, moją drogą do Maryi” – powiedział rekolekcjonista. Podkreślił, że „pobożność maryjna to testament Jezusa z krzyża, dlatego z woli Boga jest wpisana w pobożność całego Kościoła”.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.