„Różaniec uczynić modlitwą wszystkich” – tego gorąco pragnęła sługa Boża Paulina Jaricot, założycielka Żywego Różańca, nazywając siebie „zapałką wzniecającą ogień”. Pragnienie to w dużej mierze zrealizowało się już za jej życia. My też w ostatnim czasie mogłyśmy się przekonać, jak wielu jest tych, którzy pokochali Maryję i codziennie odmawiają różaniec.

Pragniemy podzielić się tylko migawkami z niektórych miejsc, do których dotarłyśmy, doświadczając świadectwa żywej wiary i potęgi modlitwy za cały Kościół! Formacji tych, którzy zawierzyli swe życie Jezusowi i pragną w codzienności naśladować Jego Matkę, kształtować swe serca na wzór Jej Niepokalanego Serca. To także troska o rozwój Żywego Różańca, zwłaszcza o ożywienie i krzewienie wśród młodych modlitwy różańcowej – genialnego, prostego leku na duchowe zło naszych czasów.

Dołóżmy starań, by apostolstwo Żywego Różańca w Roku Wiary było jeszcze bardziej ożywione! Wypełniajmy duchowy testament Założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot: „W górę serca! Nie bawmy się w drobiazgi, nie rońmy łez o byle co; obejmujmy modlitwą cały świat. Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi. Po cóż osłabiać nasze serca przez ciasne pragnienia?”. Czy nie o to też prosi nas Maryja w swoich objawieniach?

DIECEZJALNE PIELGRZYMKI ŻYWEGO RÓŻAŃCA

– Lisewo w diecezji toruńskiej, sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej (4 sierpnia).

Po Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Suski, biskup toruński, odbyła się wspólna Droga krzyżowa na placu przykościelnym. Gospodarzem i organizatorem spotkania był ks. Gerard Gromowski, proboszcz parafii, diecezjalny moderator i członek zarządu Żywego Różańca.

– Leśna Podlaska w diecezji siedleckiej, sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej (26 sierpnia). Część pielgrzymów przybyła już dzień wcześniej i wzięła udział w Apelu Jasnogórskim oraz Pasterce Maryjnej sprawowanej w bazylice o godz. 24.00. W niedzielę od rana plac zapełniał się pątnikami. Wszyscy zjednoczyli się we wspólnej modlitwie różańcowej, która była bezpośrednim przygotowaniem do uroczystej sumy odpustowej.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca – ks. Paweł Wiatrak.

– Wielkie Oczy w archidiecezji przemyskiej, sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (22 września). Słoneczna pogoda sprzyjała procesji różańcowej ulicami miejscowości, podczas której rozważane były tajemnice światła różańca świętego – z okazji 10. rocznicy wydania przez bł. Jana Pawła II listu o różańcu. Mszy świętej, którą koncelebrowało ok. 100 kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Ks. Arcybiskup przywiózł ze sobą dekret zatwierdzający Statut Żywego Różańca. Tego dnia parafia Matki Bożej Wielkoockiej otrzymała złotą różę, a przekazała Sztandar róż Żywego Różańca parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, którą wyznaczono na gospodarza przyszłorocznej pielgrzymki.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca – ks. Jan Smoła.

– Domaniewice w diecezji łowickiej, parafia św. Bartłomieja Apostoła (29 września).

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Dziuba. Po Mszy świętej odbyła się jak co roku piękna procesja różańcowa, po której członkowie Żywego Różańca wysłuchali konferencji formacyjnej.

Proboszcz parafii, diecezjalny moderator i członek zarządu Żywego Różańca – ks. Zbigniew Łuczak.

– Wysokie Koło w diecezji radomskiej, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Królowej Różańca Świętego (6 października).

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik. Pasterz diecezji radomskiej uroczyście ogłosił, że ks. Szymon Mucha – proboszcz miejsca, kustosz i diecezjalny moderator Rodziny Różańcowej – został mianowany Krajowym Moderatorem Żywego Różańca. W pielgrzymce uczestniczyło ok. 4 tys. osób, a w koncelebrze – ok. 100 kapłanów.

– Smardzowice w diecezji kieleckiej, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej (6 października).

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Kazimierz Ryczan, który w homilii powiedział m.in., że modlący się na różańcu stają blisko Jezusa razem z teologami i papieżami, gdyż przed Bogiem najważniejsza jest miłość. Po niej odbyło się spotkanie przewodniczących kół różańcowych. Tego dnia parafia świętowała również uroczystość 40-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca – ks. Bogusław Bodziony.

– Winów w diecezji opolskiej, parafia Ducha Świętego, sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (6 października).

Mszę świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Czaja, poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja i modlitwa różańcowa. Wszyscy uczestnicy dnia skupienia wzięli sobie mocno do serca zachętę Ks. Biskupa, by powrócić do lektury listu o różańcu Rosarium Virginis Mariae bł. Jana Pawła II i stawać się prawdziwymi apostołami tej formy modlitwy w Roku Wiary.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca – ks. Mariusz Sobek.

– Rokitno w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej (7 października).

Doroczny odpust różańcowy zgromadził ok 8 tys. pielgrzymów, głównie czcicieli Matki Bożej Różańcowej. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Stefan Regmunt. W procesji z darami ołtarza przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli piękny dar duchowy – obietnicę modlitwy różańcowej.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca, proboszcz i kustosz sanktuarium – ks. Józef Tomiak.A

– Rudy w diecezji gliwickiej, sanktuarium Matki Bożej Pokornej (13 października).

Pielgrzymi zarówno przygotowywali się do Eucharystii, jak i trwali w dziękczynineniu po niej, modląc się na różańcu. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Gerard Kusz.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca – ks. Krystian Piechaczek.

– Katowice, archikatedra Chrystusa Króla (20 października). Była to pierwsza pielgrzymka parafialnych wspólnot Żywego Różańca i szkolnych kółek różańcowych w archidiecezji, ale zgromadziła ok. 3 tys. uczestników z ok. 130 parafii. Pielgrzymi ogarniali modlitwą przede wszystkim sprawę misji i misjonarzy.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wiktor Skworc, który mówił o różańcu jako skarbie ubogacającym świat i rodziny. Ks. Arcybiskup przypomniał też, że bł. Jan Paweł II należał do Żywego Różańca oraz zaprosił dzieci i młodzież do włączenia się w Papieskie Dzieła Misyjne.

Diecezjalny moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej – ks. Zbigniew Kocoń.

– Limanowa w diecezji tarnowskiej, parafia Matki Bożej Bolesnej (27 października).

To już XII Misyjne Spotkanie Róż Żywego Różańca, które odbyło się na zakończenie Tygodnia Misyjnego w 14. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby, zamordowanego w Kongo. Na zakończenie Mszy świętej swoje słowo do uczestników spotkania skierował ks. bp Andrzej Jeż.

Proboszcz i moderator Żywego Różańca – ks. Wiesław Piotrowski.

SPOTKANIA REJONOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

3 marca br. – Lewiczyn, 17 marca – Niepokalanów, 1 maja – Warszawa-Wilanów, par. Św. Anny, 16 czerwca br. – Warszawa-Bielany, Dom rekolekcyjno-formacyjny. W programie: modlitwa, odczytanie okolicznościowego listu ks. kard. Kazimierza Nycza do członków Żywego Różańca, konferencja, Msza święta, różaniec i agapa. Zorganizował je i poprowadził o. Stanisław Przepierski OP, asystent i członek zarządu Żywego Różańca.

SPOTKANIA ZELATORÓW PARAFIALNYCH ŻYWEGO RÓŻAŃCA W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

6 października br. – Warszawa-Bródno, parafia Matki Bożej Różańcowej, 10 października br. – Sulejówek, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, 13 października br. – Otwock, sanktuarium Matki Bożej Swojczowskiej, 24 października – Loretto, sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, 27 października – Mińsk Mazowiecki, sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej.

Prowadził je ks. Roman Kot – diecezjalny moderator Żywego Różańca.

INNE

– Warszawa-Służew, sanktuarium Królowej Różańca Świętego (6 października).

III Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej. Na spotkaniu zorganizowanym przez ojców dominikanów nie zabrakło dzieci i sióstr zakonnych, ponieważ w programie przewidziana była modlitwa różańcowa różnych grup, m.in. najmłodszych, osób konsekrowanych, dorosłych, a także niepełnosprawnych. Podczas głównej Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Wojciech Polak, zostały wprowadzone relikwie bł. Jana Pawła II – wielkiego apostoła różańca. Diecezjalny moderator i członek zarządu Żywego Różańca – o. Stanisław Przepierski OP.

– Prostyń, parafia Trójcy Świętej i św. Anny (19 maja).

Spotkanie Wspólnot Maryjnych diecezji drohiczyńskiej z udziałem ok. 600 osób. Wszystkich uczestników zjednoczyła we wspólnej modlitwie miłość do Matki Bożej. Po wysłuchaniu konferencji formacyjnej rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Ulaczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa diecezji.

Modlitwę różańcową w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprowadził duszpasterz diecezjalny Wspólnot Maryjnych – ks. Roman Kowerdziej (diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca jest Renata Przewoźnik).

– Prostyń, parafia Trójcy Świętej i św. Anny (19 maja).

Spotkanie Wspólnot Maryjnych diecezji drohiczyńskiej z udziałem ok. 600 osób. Wszystkich uczestników zjednoczyła we wspólnej modlitwie miłość do Matki Bożej. Po wysłuchaniu konferencji formacyjnej rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Ulaczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa diecezji.

Modlitwę różańcową w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprowadził duszpasterz diecezjalny Wspólnot Maryjnych – ks. Roman Kowerdziej (diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca jest Renata Przewoźnik).

– Radom, parafia Matki Bożej Miłosierdzia (15 października).

Spotkanie dekanalne Rodziny Różańcowej połączone z intronizacją figury Matki Bożej Fatimskiej. Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię ks. abp Wacław Depo, delegat KEP ds. Żywego Różańca. W liturgii czynnie brały udział m.in. dzieci fatimskie.

Ponadto gościłyśmy także w następujących parafiach:

– Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Osuchowej (3 maja),

– św. Anny w Piasecznie (17 czerwca),

– Dobrego Pasterza w Miedzyszynie (16 września),

– Podwyższenia Krzyża świętego w Jelonkach (16 września),

– św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świętym Miejscu (30 września).

Cieszymy się bardzo również z nowych inicjatyw róż różańcowych powstających wśród personelu medycznego, pracowników kurii, a także z rodzinnego i młodzieżowego Żywego Różańca.

Bardzo dziękujemy wszystkich Księżom Proboszczom i Diecezjalnym Moderatorom Żywego Różańca za zaproszenie, serdeczne przyjęcie i świadectwo żywej wiary i żarliwego apostolstwa maryjnego oraz szerzenia prawd tajemnic różańca świętego i życia nimi.

Siostry loretanki

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.