W Warszawie, w domu zakonnym sióstr loretanek, 2 marca 2012 r. odbyło się czwarte ogólnopolskie spotkanie formacyjne diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca. Spotkaniu przewodniczył ks. Szymon Mucha, redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec”, moderator Rodziny Różańcowej w diecezji radomskiej. Uczestniczyło w nim 16 moderatorów z różnych diecezji. Zaszczycił je swoją obecnością ks. abp Henryk Hoser SAC, pasterz diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której odbywają się spotkania.

Obrady toczyły się wokół dwóch tematów: 10. rocznicy opublikowania listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae i rozszerzenia różańca o tajemnice światła, a także Roku Wiary, który rozpocznie się w całym Kościele katolickim 11 października 2012 r., a zakończy 24 listopada 2013 r. Będzie on upamiętniał 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II.

Te ważne rocznice będą dla całej Rodziny Różańcowej okazją i inspiracją do odnowienia świadomości, w jak wielkiej sprawie uczestniczymy przez codzienną modlitwę różańcową.

Dnia 11 października 2012 r. Żywy Różaniec w całej Polsce podejmie wspólną inicjatywę: czuwanie dziękczynne za życie i dzieło sługi Bożej Pauliny Jaricot połączone z modlitwą o jej beatyfikację. Mamy jeszcze raz spojrzeć na postać założycielki Żywego Różańca, która w odmawianiu różańca upatrywała sposób na ratowanie duchowości człowieka po kataklizmie ideowym, jakim była rewolucja francuska.

Diecezjalni moderatorzy podjęli także temat zorganizowania 15 czerwca 2013 r. ogólnopolskiej pielgrzymki Żywego Różańca i wydania numeru specjalnego „Różańca” poświęconego życiu, sylwetce duchowej i dziełom sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Zebrani kapłani, zatroskani o przyszłość Żywego Różańca, składają Siostrom Loretankom wyrazy wdzięczności za zawsze serdeczne przyjęcie i możność kontynuowania spotkań.

Szczęść Boże całej Rodzinie Żywego Różańca!

ks. Zbigniew Łuczak, Łowicz-Domaniewice

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.