Odmawiajcie codziennie różaniec

Matka Boża pragnie, aby różaniec stał się naszą codzienną modlitwą. Mówiła o tym prawie półtora wieku temu do dziewcząt w Gietrzwałdzie, prośbę taką kierowała również do tylu innych wizjonerów: od św. Dominika Guzmana w XIII w., przez Bernadettę Soubirous w Lourdes w XIX w. i pastuszków fatimskich dokładnie 100 lat temu, po uczennice ze szkoły w Kibeho w drugiej połowie XX w.

KS. MARIUSZ WENCŁAWEK SDB

Na prośbę Maryi odpowiadają m.in. członkowie stowarzyszenia Żywy Różaniec. Moderatorzy diecezjalni Żywego Różańca zebrali się 7 marca br. na swojej dziesiątej już konferencji. Spotkanie, w którym uczestniczyło 22 kapłanów, prowadził ks. Szymon Mucha – krajowy moderator Żywego Różańca.

Dzieci jednej Matki

Podczas spotkania został omówiony program V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę w dniach 2-3 czerwca 2017 r. Podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w ramach akcji „Żywy Różaniec dla misji”. W roku 2017 z ofiar zebranych przez koła różańcowe zostanie wsparta budowa kościoła na Sri Lance, w diecezji Jaffna. Przewidywana potrzebna kwota to 18-20 tys. dolarów. Świątynia jest wznoszona w niewielkiej wiosce leżącej na terenie, gdzie do 2000 r. toczyła się wojna domowa. (Szczegółowo o projekcie pisze ks. Maciej Będziński na s. 14-15).

W dalszej części obrad ks. Krzysztof Bielawny przedstawił program czuwania modlitewnego Żywego Różańca w Gietrzwałdzie 27 czerwca 2017 r. Tego dnia minie 140 lat od rozpoczęcia objawień maryjnych w tej miejscowości. Ks. Krzysztof, koordynator obchodów rocznicy, skierował także ­zaproszenie do wszystkich zelatorów Żywego Różańca – na rekolekcje, które odbędą się w dniach 24-28 lipca 2017 r. Ich motto stanowią słowa z orędzia gietrzwałdzkiego: „Odmawiajcie codziennie różaniec”. Nauki podczas rekolekcji będzie głosił o. Stanisław Przepierski OP.

Ks. Szymon Mucha poinformował obecnych o planowanej na maj premierze w polskich kinach filmu Teraz i w godzinę śmierci. Obraz, przygotowany przez Stowarzyszenie „Rafael”, mówi o sile modlitwy różańcowej.

Kongres

Na spotkaniu w gościnnych progach domu sióstr loretanek w warszawskim Rembertowie po raz kolejny poruszona została tematyka zaplanowanego na 6-8 września na Jasnej Górze I Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego. Ma w nim uczestniczyć 1200 osób ze wszystkich polskich diecezji. W programie, oprócz modlitwy, zainteresowani znajdą ciekawe prelekcje, prezentację grup i ruchów różańcowych oraz koncerty ewangelizacyjne. Ponieważ nie wszyscy chętni ­będą mogli wziąć udział w wydarzeniu, już dziś zapraszamy wszystkie lokalne wspólnoty do przeżycia treści kongresu w parafiach 7 października 2017 r. Takie miejscowe wydarzenie może objąć zarówno konferencję, liturgię, jak i przeżycia kulturalne (film, koncert…).

W ramach przygotowań do kongresu zostały powołane sekcje tematyczne: logistyczna, liturgiczna, naukowa i medialna. W najbliższym czasie odbędą się spotkania poszczególnych sekcji.

Przez Maryję do Jezusa

Centralnym wydarzeniem X Konferencji Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca była ­Eucharystia w kaplicy domu sióstr loretanek. Przewodniczył jej ks. Gerard Gromowski z diecezji toruńskiej, obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa. Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Bielawny. Kaznodzieja przybliżył uczestnikom Mszy świętej treść orędzia Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Przypomniał, że zachęta do odmawiania codziennie modlitwy różańcowej tworzy swoistą klamrę, spinającą cykl 160 objawień Matki Bożej w dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Ks. Krzysztof przywołał wiele tytułów Maryi z Litanii loretańskiej, które znalazły potwierdzenie w słowach Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Na zakończenie modlitwy ks. Szymon Mucha przed figurą Matki Bożej Loretańskiej zawierzył Maryi stowarzyszenie Żywy Różaniec oraz inne wspólnoty różańcowe. Potwierdzeniem wypowiedzianego aktu zawierzenia stało się odmówienie przez obecnych różańcowej tajemnicy ukrzyżowania Chrystusa i złożenie kwiatów u stóp Maryi.

Autor jest diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.