Warto się poświęcać

„Różaniec jako modlitwa, jako pragnienie, które się spełnia według woli Boga, jest naszą drogą” – mówił abp Wacław Depo podczas XI Konferencji Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca. 14 listopada 2017 r. zgromadziła ona w domu sióstr antoninek w Częstochowie 24 osoby.

S. WIOLETTA OSTROWSKA CSL

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Żywego Różańca oraz przewodniczący Komisji Maryjnej przy KEP podziękował moderatorom za codzienną pracę, za to, że znowu mogliśmy być razem. „Jestem wdzięczny wam – moderatorom Żywego Różańca. Są różne fale, różne inicjatywy, a my trwamy. Jeśli będzie można coś uaktywnić, tchnąć nowego ducha w tę modlitwę, to z pomocą Ducha Świętego i z pomocą Matki Bożej, trzeba ufać, taki krok uczynimy” – powiedział.

Aktualne sprawy stowarzyszenia

„Po I Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym spada na nas obowiązek nowej animacji, nowego ducha entuzjazmu i ducha apostolstwa… – mówił metropolita częstochowski. – Charakter różańca jest misyjny. Jest to swoista walka o kogoś i o coś, bo codzienny spokojny nasz różaniec jest wielkim zmaganiem i wielką modlitwą, pomimo że w kategorii świata różaniec będzie niesłusznie spychany w to, co się nazywa teologią pobożności ludowej – tak jakby był niegodny ludzi o wielkich umysłach, już nie mówiąc o wielkich pieniądzach…”. Arcybiskup zachęcał do odkrycia na nowo, jako daru, listów apostolskich Jana Pawła II: Rosarium Virginis Mariae i Novo millennio ineunte, gdyż „w nich tkwi nowy program, nowy duch, który nas powinien charakteryzować i ożywiać nie tylko w sensie odmawiania różańca, ale także w sensie refleksji i duchowości, która z różańca wypływa”. Mobilizował też, by pokazywać wartość różańca, dla którego warto się poświęcać, bo maryjność jest duszą katolicyzmu polskiego!

Nad czym jeszcze dyskutowaliśmy? Podsumowaliśmy ważniejsze ogólnopolskie wydarzenia różańcowe, jakimi były V Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, czuwanie modlitewne w Gietrzwałdzie i Kongres Różańcowy, który przeżywaliśmy pod hasłem „Różaniec ratunkiem dla świata”. Omawialiśmy także program przyszłorocznej pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, która jest zaplanowana na 1-2 czerwca 2018 r. Chcemy ją przeżywać pod hasłem „Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno moja”.

Był też poruszany temat miesięcznika formacyjnego Żywego Różańca, jakim jest „Różaniec”. Zastanawialiśmy się, co zrobić, by docierał – jako przewodnik we wzrastaniu duchowym – przynajmniej jeden egzemplarz do każdej parafii w Polsce. W dyskusji pochyliliśmy się też nad stroną ­internetową stowarzyszenia i potrzebą opracowania modlitewnika z pieśniami dla Żywego Różańca. Zastanawialiśmy się także, jak powinniśmy się przygotować do 200-lecia Żywego Różańca. Jubileusz przypadnie w 2026 r. 9-letnia wielka nowenna różańcowa odegrałaby w dziele różańcowym Pauliny Jaricot bezcenną rolę.

Żywy Różaniec dla misji

Ks. Maciej Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych i Zarządu Żywego Różańca podziękował moderatorom za udział w akcji „Żywy Różaniec dla misji”, mówił m.in. o nowym projekcie. „Do 30 października 2017 r. udało się zebrać przeszło 150 tys. zł. Ta kwota pozwoliła na zrealizowanie budowy kościoła na Sri Lance – podsumował poprzedni projekt zrealizowany dzięki zaangażowaniu i darom serca osób należących do Żywego Różańca. – Reszta pieniędzy została przeksięgowana na rok 2018, kiedy będziemy realizować projekt budowy świątyni dla niewielkiej wspólnoty katolików w parafii św. Anny w diecezji Dżammu i Kaszmir. To dystrykt Indii przy granicy z Pakistanem, gdzie większość mieszkańców to muzułmanie i hindusi. Przekażemy, jeśli się uda, 20 tys. dolarów na projekt budowlany. To już trzecia świątynia, która powstaje dzięki pomocy Żywego Różańca z Polski” – podkreślił ks. Maciej.

Różańcowe rekolekcje kapłańskie

Po zakończeniu konferencji rozpoczęły się rekolekcje kapłańskie. „Ks. Stanisław Gancarek, rekolekcjonista, pochylał się nad osobą Maryi, ukazywał nam Jej cnoty, które należy nam kapłanom… chrześcijanom naśladować i według nich postępować – po to, aby spotkać się w niebie z naszym Panem i Mistrzem i Jego Matką Maryją” – dzieli się refleksją ks. Mariusz Sobek z diecezji opolskiej. Ks. Zbigniew Kocoń z archidiecezji katowickiej dodaje: „Cieszę się, że w tym niewątpliwie Maryjnym roku przeżywamy rekolekcje związane z duchowością Matki Bożej. Patrzymy na Maryję w Jej postawie pokornego posłuszeństwa, wręcz niewolnictwa względem Boga. Rozważamy Jej ewangeliczne ubóstwo, a nade wszystko trwamy wspólnie na modlitwie w kaplicy rekolekcyjnej i na Jasnej Górze – zawsze z różańcem w ręku. Jest też dużo wspólnych rozmów i dzielenia się doświadczeniem posługi w Żywym Różańcu w poszczególnych diecezjach”.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.