Zmiany w Żywym Różańcu

14 marca zapisał się w historii stowarzyszenia Żywy Różaniec jako dzień zmian. Tego dnia w siedzibie stowarzyszenia odbyła się XIV Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca, podczas której został ogłoszony nowy krajowy moderator oraz wybrano nowy zarząd.

S. WIOLETTA OSTROWSKA CSL

W konferencji wzięło udział 22 moderatorów diecezjalnych z różnych diecezji, a także Maria Koziarska z ordynariatu polowego, ks. Maciej Będziński z Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, s. Wioletta Ostrowska CSL z redakcji miesięcznika „Różaniec” oraz s. Stefania Korbuszewska CSL i s. Andrzeja Biała CSL z Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Początki struktur ogólnopolskich

Pierwsze spotkanie moderatorów diecezjalnych miało miejsce 9 listopada 2010 r. w Warszawie-Rembertowie u sióstr loretanek. Zorganizowała je redakcja „Różańca”. Wówczas zauważono, że jest potrzebna ogólnopolska struktura i stała formacja Żywego Różańca, który jest najliczniejszą wspólnotą Kościoła katolickiego w Polsce, obecną niemal w każdej parafii.

Potem były kolejne zjazdy. Mianowanych moderatorów przybywało wraz z każdym spotkaniem, o którym powiadamialiśmy wszystkie diecezje. Owocem wymiany doświadczeń różańcowych przez duszpasterzy odpowiedzialnych w diecezjach za Żywy Różaniec było w końcu zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 2012 r. Statutu Żywego Różańca. Stało się to – jak zauważył wówczas ks. abp Henryk Hoser SAC – ponownym odkryciem autentycznych źródeł i wytyczeniem kierunku rozwoju tej niezastąpionej modlitwy w polskich parafiach i diecezjach.

11 września 2012 r. zgodnie z postanowieniami statutu wybrano pierwszy zarząd. Miesiąc później znaliśmy już mianowanego przez KEP moderatora krajowego. Został nim ks. Szymon Mucha. Do tego czasu przez dwie kadencje stał on na czele stowarzyszenia.

Podsumowując ten czas, ks. Szymon Mucha wyraził wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w budowanie tego pięknego dzieła, jakim jest Żywy Różaniec. Podziękował za pielgrzymki na Jasną Górę, za zaangażowanie moderatorów obecnych dzisiaj w każdej diecezji w Polsce, za opracowanie loga Żywego Różańca, legitymacji i odznaki, a także za opracowanie Ceremoniału, dyplomy, odprawione rekolekcje kapłańskie, za współpracę i wymianę doświadczeń między moderatorami i za ich wielką wiarę i oddanie. W sposób szczególny podziękował za współpracę zarządowi. O Kongresie Różańcowym na Jasnej Górze ks. Szymon Mucha powiedział, że było to wielkie wyzwanie i wspaniałe dzieło, które należy kontynuować w przyszłości.

Kolejny etap różańcowego przewodnictwa

14 marca – na czternastym spotkaniu moderatorów diecezjalnych – podczas Mszy świętej ks. Szymon Mucha przedstawił nowego moderatora krajowego, którego KEP wybrała spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez forum moderatorów diecezjalnych. Został nim ks. Jacek Gancarek. Nowy moderator krajowy, który zastąpił ks. Szymona Muchę na tym stanowisku, podzielił się na gorąco swoim świadectwem miłości do Maryi i modlitwy różańcowej:

– Dzisiejszy człowiek bardzo potrzebuje Boga, modlitwy, miłości i Maryi. Różaniec jest ratunkiem dla świata. Kocham Różaniec. Od najmłodszych lat należę do Żywego Różańca, do którego wpisała mnie babcia. Teraz jestem w różańcu rodzinnym. Mój tata jest zelatorem i wszystkie jego dzieci i wnuki są w jednym kole różańcowym. Tajemnice są zmieniane co miesiąc, mamy rodzinne Msze święte. Dzięki temu doświadczamy wielkich dzieł, które Maryja dokonuje przez modlitwę różańcową.

Po ogłoszeniu nowego moderatora krajowego wybraliśmy na trzyletnią kadencję nowy zarząd, do którego weszli:

1) ks. Szymon Mucha,

2) ks. Zbigniew Kocoń,

3) ks. Stanisław Szczepaniec,

4) ks. Paweł Wojtalewicz,

5) ks. Mariusz Sobek,

6) ks. Maciej Będziński (Papieskie dzieła Misyjne),

7) s. Wioletta A. Ostrowska CSL (miesięcznik „Różaniec”).

Poruszane zagadnienia

Na spotkaniu zajmowaliśmy się VII Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca na Jasną Górę, która w tym roku odbędzie się w dniach: 31 maja – 1 czerwca 2019 r., hasłem drugiego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej i zgłoszeniami do księgi pamiątkowej, która zostanie złożona w 200-lecie Żywego Różańca przy grobie Pauliny Jaricot w Lyonie. Sporo czasu poświęciliśmy modlitewnikowi Żywego Różańca, który przygotował ks. Stanisław Szczepaniec. Ks. Maciej Będziński omówił projekt Żywego Różańca dla Misji i przybliżył ideę Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Konferencja zakończyła się spotkaniem ks. abp. Wacława Depo, delegata KEP ds. Żywego Różańca, z nowym zarządem i siostrami dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Nasza misja modlitewno-apostolska

Na jednej z ogólnopolskich pielgrzymek Żywego Różańca ks. abp Wacław Depo nazwał Żywy Różaniec skarbem Kościoła. Jest on też porównywany do piętnastu kawałków węgla: wystarczy, aby trzy z nich się żarzyły, a wówczas wszystkie zabłysną jasnym płomieniem. „To będzie armia dobrych mocy”, mówiła o Żywym Różańcu jego założycielka, Paulina Jaricot. I ja także doświadczam, jak cudowna jest wspólnota różańcowa, że jest ona żywą wspólnotą dzieci Maryi, wybraną przez samego Pana.

Papież Franciszek mówił, że najbardziej bezpieczne miejsce na dzisiejsze czasy jest właśnie przy Maryi, przy Jej sercu. Trwajmy więc przy Niej z różańcem w ręku. Prośmy o otwarcie na Boże prowadzenie dla nowego zarządu Żywego Różańca i o rozwój tego dzieła.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.