W jedności z Niewiastą nadziei

S. WIOLETTA OSTROWSKA CSL

XVII Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca odbyła się 16 listopada 2020 r. w formie wideokonferencji. Wzięło w niej udział 29 osób. To wielka radość, że  mogliśmy spotkać się choćby online.

Osnową konferencji był cytat biblijny: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z (…) Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1, 14). W programie zaś znalazły się: Koronka do Bożego Miłosierdzia, słowo wstępne moderatora krajowego ŻR ks. dr. Jacka Gancarka, konferencja delegata KEP ds. ŻR abp. Wacława Depo „Maryja, Niewiasta Eucharystii”, komunikaty Zarządu Żywego Różańca oraz Papieskich Dzieł Misyjnych, które przedstawił ks. dr Maciej Będziński, ogłoszenia sióstr loretanek, a także wypowiedzi moderatorów diecezjalnych w formie wolnych głosów. Spotkanie zakończył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Maryja, Niewiasta Eucharystii

Abp Wacław Depo zachęcał obecnych online do zaufania we wszystkim Bogu, do ciągłego uczenia się na nowo w szkole Maryi, która jest Niewiastą Eucharystii. Maryja była bowiem cała dla Boga. Mówił też o Jej posłuszeństwie wiary, zjednoczeniu ze Zbawicielem w życiu codziennym i na drodze krzyżowej. Wskazywał, że to jest obraz tego, czym Kościół powinien być, nauczał też, jak mamy żyć w dziękczynieniu, żebyśmy zrozumieli, jakie są nasze zadania. Drogowskazem na tej drodze może być zdanie: „Kto nie kocha, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.

Po konferencji redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec” ks. Szymon Mucha podzielił się refleksją o wierze w siłę Różańca:

– Żeby dać innym nadzieję, pokazać, że jednak ostatnie słowo nie należy do zła, najpierw sami musimy uwierzyć w moc Różańca. Obecna sytuacja pokazuje nam, że mamy się uchwycić czegoś, co jest potężniejsze niż całe zło. I to pokazać innym. Jeśli sami nie zwiążemy się jeszcze bardziej i gorliwiej z Różańcem, to innym też tego nie przekażemy. Wszyscy dziś potrzebujemy uwierzyć, nie bagatelizując siły zła, że Bóg i dobro są potężniejsze niż to wszystko, co tak mocno dziś krzyczy.

Plany na przyszły rok

Naszą ogólnopolską pielgrzymkę ŻR na Jasną Górę zaplanowaliśmy na 4-5 czerwca 2021 r. Chcemy ją przeżywać pod hasłem „Z Maryją, Niewiastą nadziei”. Podczas tej pielgrzymki zostanie zainaugurowany 4. rok Wielkiej Nowenny Różańcowej, której hasło brzmi: „Różaniec modlitwą o zbawienie innych”. Do nowenny zgłosiły się już 5752 osoby.

W ramach projektu ŻR dla Misji zostaliśmy tym razem poproszeni o wybudowanie kaplicy w Nigerii. Rozmawialiśmy też m.in. o stworzeniu bazy danych rekolekcji dla Żywego Różańca, o rekolekcjach ogólnopolskich, II Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym w 2022 r., różańcach z logo ŻR, Modlitewniku ŻR, płatkach róż, Paulinie Jaricot, miesięczniku „Różaniec”.

Już dziś zapraszamy świeckich liderów ŻR, osoby najbardziej zaangażowane w diecezjach, do Loretto na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w dniach 14-16 maja 2021 r.

Rekolekcje moderatorów diecezjalnych tym razem zostały odwołane. Jednak tradycyjnie 19 listopada o godz. 21.00 łączyliśmy się we wspólnej modlitwie apelowej z sanktuarium jasnogórskim. Rozważanie apelowe poprowadził ks. dr Jacek Gancarek, moderator krajowy ŻR.

Umocnieni wiarą

Oceniamy, że nasze spotkanie online było ważne i potrzebne. Umocniliśmy się wzajemnie wiarą. Mogliśmy się zjednoczyć w tym trudnym i smutnym dla wszystkich czasie pandemii na modlitwie razem z Maryją. Poprzez łącza internetowe ucieszyliśmy się widokiem bliskich nam osób posługujących w jednym dziele, przeżywających niejednokrotnie takie same trudności. Wszyscy jesteśmy bowiem zatroskani o zbawienie i formację tak wielu osób, zwłaszcza tych, które są członkami Żywego Różańca. Mogliśmy zobaczyć ozdrowieńców! Mogliśmy wreszcie usłyszeć wzajemne zapewnienia, że o sobie pamiętamy w codziennej modlitwie.

Konferencja abp Wacława Depo

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.