Autor: Arkadiusz Robaczewski

Ojciec Święty Jan Paweł II musi znosić oszczerstwa i zarzuty. W ciągu ponad osiemnastu lat jego pontyfikatu niewiele było mu oszczędzone… Przepełnieni pychą „postępowi” teologowie z krajów Zachodu i sprzymierzeni z nimi niechętni…

Czy wychowanie tradycyjne, a więc to, które polega na stawianiu wymagań, egzekwowaniu wysiłku, przyzwyczajaniu do obowiązkowości, wreszcie na płynącym z miłości karaniu rzeczywiście jest w sposób nierozłączny związane ze zniewoleniem, nieposzanowaniem praw dziecka,…