Autor: Jadwiga Stokarska

Rodzina rolnicza jest najlepszą wewnętrzną szkołą pracy. Właśnie w niej kształtuje się właściwy, społeczno-etyczny stosunek do pracy, który rodzinę czyni wzorem dla reszty społeczeństwa. Czym zagrożone jest gospodarstwo rodzinne dzisiaj? W encyklice Mater…

Ojciec Święty w swoim nauczaniu podkreśla, że sam fakt, iż ziemia rodzi chleb, który jest niezbędny dla życia całej ludzkości i warunkuje wszelką inną pracę, domaga się uznania godności rolników i rolnictwa przez…