Autor: ks. Mirosław Drozdek SAC

Nie ulega wątpliwości, że do ruchów różańcowych należy również zaliczać te, które – chociaż nie mają w swej nazwie słowa „Różaniec” – praktykują codzienną modlitwę różańcową widząc w niej istotę maryjnej pobożności i…