Od 1972 r. istnieją we Włoszech grupy dzieci, które przechodzą formację przygotowującą je do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i do codziennej modlitwy różańcowej. Są to tak zwane „gniazda modlitwy” i znaleźć w nich można nawet trzyletnie dzieci.

Dzieci poznają treść orędzia z Fatimy oraz wypowiedziane tam prośby Matki Bożej, uczą się odnosić do Maryi jako do swej niebieskiej Matki, a idąc za przykładem trojga małych pastuszków, poświęcają się Matce Bożej. Ruch ten, znany jako Biała Armia został zapoczątkowany we Włoszech przez o. Andrea d’Ascanio, kapucyna. Rozprzestrzenia się on również poza granicami Włoch i zadomawia się w Szwajcarii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Polsce, a także w Afryce.

27 maja 1989 r. Biała Armia spotkała się z Janem Pawłem O. To historyczne wydarzenie miało miejsce w czasie specjalnej audiencji w Sala Nervi w Rzymie. Pomieszczenie było wypełnione przez około osiem tysięcy dzieci, które w obecności Papieża poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi.

INSPIRACJA OBJAWIENIAMI W FATIMIE

W poprzednim stuleciu Matka Boża ukazała się w kilku częściach świata nawołując ludzkość do pokuty i modlitwy. Podobnie było w Fatimie, gdzie swoje wezwanie powiązała z wielką obietnicą: „Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

W mniejszym lub większym stopniu maryjne wezwania zostały podjęte przez ludzkość. Nigdy jednak nie zastanawiano się wystarczająco poważnie nad tym, że ich odbiorcami były dzieci i że – zanim przekazały je innym – one same były wezwane do wprowadzania orędzia Matki Bożej w swoje życie. Miały one ofiarować siebie Bogu, aby mogło nadejść królestwo miłości Ojca, aby został On pocieszony w swym bólu jako niekochany Ojciec, aby ludzkość wróciła na dobrą drogę i realizowała tę jedność w miłości, do której wszyscy zostali wezwani na mocy wspólnego Bożego dziecięctwa. Trójka małych pastuszków z Fatimy odpowiedziała: „Tak, chcemy!”, a Matka niebieska zapewniła, że ich ofiara została przyjęta: „Będziecie musiały dużo wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą pociechą… Odmawiajcie codziennie Różaniec”.

Dzięki Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie Matka Boża przekształciła Portugalię w swój ukochany kraj. Zapewniła, że ten kraj nigdy całkowicie nie straci swej wiary. Matka Boża pragnęła nam wskazać, że zaprasza wszystkie dzieci świata do współpracy w dziele zbawienia w Chrystusie. Jeżeli z trójką małych dzieci potrafiła przemienić Portugalię w „swój ukochany kraj”, czyż nie przemieni całego świata, jeżeli znajdzie tysiące, miliony dzieci gotowych – jak trójka małych pastuszków -odpowiedzieć Jej: „Tak, chcemy!”?

CELE I OWOCE BIAŁEJ ARMII

U boku Maryi stoi Jej Biała Armia. A oto jej program:

1. Przygotowanie dzieci do poświęcenia się Aniołowi Stróżowi, a potem Niepokalanemu Sercu Maryi; 2. Nauczanie dzieci codziennej modlitwy różańcowej i gromadzenie je na wspólną modlitwę; 3. Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii świętej w duchu modlitwy i medytacji; przeciwstawienie się rozpowszechnionej praktyce robienia z tego pierwszego sakramentalnego spotkania duszy z Jezusem płytkiej, świeckiej uroczystości; 4. Objęcie swoją opieką rodzin dzieci, które powiedziały „tak” Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jak olbrzymia jest moc łaski promieniująca od dzieci, które zostały zawierzone Matce Najświętszej i które podjęły się odmawiać modlitwę różańcową!

Niektóre parafie zostały przemienione pod wpływem przykładu dzieci, które nie tylko wprowadziły Różaniec w swoje rodziny, ale i przekonały swoich rodziców i krewnych do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, co często zaowocowało ich powrotem do sakramentów. W niektórych miastach dzieci chodziły od domu do domu, rozdając ludziom różańce i ucząc ich prawidłowego odmawiania tej modlitwy.

Czy nie jest to prosty i najskuteczniejszy apostolat? Ratując dzieci przez umieszczenie ich bezpiecznie w Niepokalanym Sercu Maryi, Bóg korzysta ze świeżości ich niewinnych serc, aby przeniknąć swą słodką mocą serca dorosłych.

Przynależność dziecka do Białej Armii pociąga za sobą częste mówienie o Bogu w rodzinie. W ten sposób rodzina zbiera się znów razem. Najważniejszym spośród spotkań staje się Msza święta, w trakcie której rodziny ponawiają swe poświęcenie się Matce Bożej. W rodzinach zaczyna panować zgoda i jedność, za którą Jezus cierpiał i o którą modlił się w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Apostolat Białej Armii jest skuteczny i jest w stanie dotrzeć do najgłębszych pokładów ludzkiego serca, ponieważ podejmują go małe, niewinne dzieci, w których żyje i działa pełnia łaski. W takich dzieciach Bóg może uobecniać bez przeszkód wszechmoc swojej miłości. Tak jak trójka małych pastuszków – Łucja, Franciszek i Hiacynta – były narzędziami Jezusa i Matki Bożej w uchronieniu Portugalii od wojny domowej, jak to miało miejsce w Hiszpanii, i od nieszczęść drugiej wojny światowej, tak też i dzisiaj małe dzieci uratują świat.

Biała Armia stawia już swe pierwsze, mocne kroki na ziemi polskiej. Przeprowadzony w Zakopanem paroletni eksperyment ujawnił wielkie zalety tego ruchu. W połowie roku 1996 zainteresowani będą mogli już otrzymać wszelkie materiały pozwalające rozwijać dziecko ku pełni życia chrześcijańskiego w ramach Białej Armii lub według jej idei. Opracowywane są już konieczne podręczniki i audiokasety. Można się spodziewać, że tam, gdzie zostaną poczynione odpowiednie kroki będzie można się cieszyć nowymi osiągnięciami. Kto wie, może jest to szansa na uratowanie najmłodszego pokolenia Polaków?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Dzieci pomóżcie mojemu Sercu zwyciężyć!

Dzieci pomóżcie mojemu Sercu zwyciężyć!
Siostra Emmanuel

We wszystkich wielkich objawieniach – w Lourdes, La Salette, Fatimie, Gietrzwałdzie – Matka Boża zawsze mówiła do dzieci. Skoro Pan Bóg wybiera dzieci do tak wielkich dzieł i posyła Matkę Bożą właśnie do nich, powinniśmy wyciągnąć wniosek, że modlitwa dzieci jest niezwykle ważna i szczególnie miła Bogu. Dlatego wszyscy – bez względu na wiek – powinniśmy „stać się jak dzieci”.

Share.