Autor: Magdalena Buczek

Rozmowa z Moniką Krasoń która przez dwa lata posługiwała na misjach w Ugandzie. Od dzieciństwa byłaś mocno zaangażowana w życie parafii. Formowałaś się we wspólnocie Dzieci Maryi, Podwórkowym Kole Różańcowym Dzieci i Ruchu…