Autor: św. .Jan od Krzyża

Droga do doskonałości św. Jana od Krzyża jest niczym żmudna wspinaczka po stromej ścieżce prowadzącej pomiędzy przepaściami. Ścieżka może symbolizować wolę Bożą, przepaście – wolę własną człowieka. Trzeba iść za Bogiem, a On…