• Ważną jest rzeczą korzystać z gazet i dobrych książek.
  • Nie ma nigdy siły tam, gdzie nie ma jedności.
  • Prawdziwe szczęście w nas samych się znajduje.
  • Bez Boga nie ma prawdziwego szczęścia na ziemi.
  • Aby być szczęśliwym na tej ziemi trzeba mieć czyste sumienie, z Bogiem żyć w zgodzie, wierzyć w Opatrzność, ufać Bogu, pragnąć zbawienia i do tego dążyć. Kto inaczej postępuje, szczęśliwym być nie może, choćby koronę na skroniach nosił. Kto zaś to czyni, to choć najbiedniejszy, będzie prawdziwie szczęśliwy.
  • Dałby Bóg obyśmy w całym naszym życiu byli zajęci krzyżem Jezusa Chrystusa i powiększeniem Jego chwały.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.