Każda tajemnica Różańca jest dla mnie i dla mojego zbawienia.

Dla mnie i dla mojego zbawienia Anioł przyszedł zwiastować. Dla mnie i dla mojego zbawienia Maryja poszła do Elżbiety. Dla mnie i dla mojego zbawienia Pan Jezus się narodził. Dla mnie i dla mojego zbawienia Maryja poszła do świątyni i tam Go ofiarowała, a potem znalazła. Dla mnie i dla mojego zbawienia był każdy szczegół męki Jezusa i każdy szczegół chwały.

Każda tajemnica Różańca ma ścisły związek ze mną. Każda tajemnica ma prawdziwy związek z moim obecnym życiem. Z wszystkimi jego zdarzeniami, a nie tylko z pobożnymi myślami, jakie czasem snuję podczas Różańca, a które często bywają sztucznie oderwane od życia. Pobożne myśli są czasami pozą przybraną wobec Boga na chwilę modlitwy.

Tajemnice Różańca trwają i powtarzają się w moim życiu. Wszystkie tajemnice życia Jezusa na ziemi zawierają także moje życie. Stąd wszystkie te sprawy żywo mnie dotyczą i winny bezpośrednio interesować. To nie tylko tajemnice Jezusa i Maryi. To także moje tajemnice. To wszystko jest moje, prawdziwe i realne. Pan Jezus dla mnie przyszedł na świat. Jestem Jego własnością i On teraz tę tajemnicę we mnie nadal przeżywa. To jest Jego życie we mnie, bo jestem Jego członkiem. Jezus żyje we mnie i ja żyję w Nim.

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.