Dlaczego i różaniec – który jest formą medytacji – i medytacja o tajemnicach różańcowych są istotnymi i niezależnymi elementami nabożeństwa wynagradzającego?

Najprostszą odpowiedź stanowiłyby słowa s. Łucji; zapytana, dlaczego taki właśnie ma być kształt nabożeństwa, które ma ratować dusze przed piekłem, odpowiedziała: ponieważ Bóg tak chce. Niezaprzeczalnie kształt tego nabożeństwa dany jest nam przez Matkę Bożą, która przekazała wolę samego Boga.

Niemniej pojawiają się pytania o to, dlaczego w ramach tego nabożeństwa ma być jedna część różańca, a także piętnastominutowa medytacja, której treścią jest jedna lub kilka tajemnic różańcowych. Odpowiedź kryje się w poprawnym zinterpretowaniu słów dotyczących pierwszosobotniej medytacji, która tylko w bardzo powierzchownym ujęciu wydaje się powielaniem modlitwy różańcowej. Otóż jeśli różaniec, jak uczył Jan Paweł II, jest patrzeniem oczami Maryi na Jezusa, na zbawcze wydarzenia, to medytacja jest formą patrzenia sercem Maryi na Jezusa. Zauważmy, że sama Maryja nie tylko patrzyła na to, co czyni Jezus, ale wiele spraw nie rozumiała. A wówczas zachowywała je i rozważała w swoim Sercu. Zatem medytacja jest swego rodzaju wchodzeniem w głąb w zbawcze tajemnice, analogicznie do rozważania męki Pańskiej.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – MAJ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Dar Fatimy

Dar Fatimy
ks. Tadeusz Guz

Książka Dar Fatimy Odczytać na nowo orędzie Marki Bożej – to zapis spotkania z ks. prof. Tadeuszem Guzem podczas promocji książki: ,,Niebo jest silniejsze od nas”. Płyta zawiera pełny tekst książki „Niebo jest silniejsze od nas. Opowieść fatimska”. Czyta: Halina Łabonarska Format nagrania: mp3 Czas całkowity: 7 godzin i 38 minut Muzyka, realizacja nagrania i montaż dźwiękowy: Piotr Łabonarski.

Share.

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach