Drodzy Czytelnicy!
W diecezji radomskiej od uroczystości Zwiastowania Pańskiego trwa Jerycho Różańcowe. Każdego dnia przez dziewięć miesięcy inna parafia będzie trwała przez całą dobę na modlitwie różańcowej wobec Najświętszego sakramentu. Bp Henryk Tomasik w liście pasterskim napisał: „Dzisiaj także istnieje potrzeba wywołania modlitewnego rezonansu i błagania Pana Boga, aby zniszczone zostały nowe mury. te nowe mury to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte. te nowe mury to nienawiść, kłamstwa, oszczerstwa, brak odpowiedzialności za słowo i brak wzajemnego szacunku. To bariery istniejące w małżeństwach, rodzinach, miejscach pracy, w życiu publicznym, które utrudniają porozumienie i współpracę”.

Może podczas jerycha różańcowego nie gromadzą się tłumy, jak w Fatimie w październiku 1917 r., kiedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi obserwowało cud wirującego słońca, ale jezus ani przez chwilę nie jest sam. są przy Nim ci, którzy rozumieją moc modlitwy, którzy gotowi są ponieść ofiarę nieprzespanej nocy, aby zadośćuczynić za grzechy, którymi ludzie obrażają Boga. Przecież sens tego modlitewnego „szturmu do nieba” zawiera się w modlitwie, której Anioł Pokoju nauczył dzieci fatimskie podczas objawienia: „O mój Boże, wierzę w ciebie, uwielbiam cię, mam nadzieję w tobie i kocham cię. Proszę cię o przebaczenie dla tych, którzy w ciebie nie wierzą, nie uwielbiają ciebie, nie mają w tobie nadziei i nie kochają cię”.

Czyż matka Boża nie zapewniła nas, że jeśli podejmiemy modlitwę różańcową, ofiarujemy wyrzeczenia za grzeszników, odwrócimy się od zła – będziemy świadkami zwycięstwa dobra nad złem? „Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Zwracajmy się więc do Niej z wiarą podczas przepięknych nabożeństw majowych odprawianych w kościołach czy przy przydrożnych kapliczkach. Mówmy słowami św. Jana Pawła II: „O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! (…) Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!”.

ks. Szymon Mucha
redaktor naczelny