Pieśń: Chwalcie łąki umajone.

⚬ Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Św. Jan Paweł II w czasie pobytu w klinice Gemelli po zamachu na jego życie poprosił, aby dostarczono mu wszystkie dokumenty związane z objawieniami w Fatimie. Papież dokładnie przestudiował całą dokumentację. Kiedy opuszczał szpital, powiedział: „Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, od ateizmu, jest nawrócenie (…) zgodnie z orędziem fatimskim”. Podejmijmy ten trud i dzień po dniu wypełniajmy w naszym życiu fatimskie wezwanie.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: MISYJNA

Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Niełatwo być prorokiem we własnej ojczyźnie. Doświadczył tego sam Jezus, nauczając w synagodze w swoim rodzinnym mieście. Niełatwo mówić o pojednaniu tam, gdzie panuje niezgoda między sąsiednimi plemionami; o sprawiedliwości tam, gdzie dzieli się ludzi na lepszych i gorszych; o pokoju tam, gdzie nadal toczą się bratobójcze wojny i giną niewinni ludzie. Módlmy się za chrześcijan w Afryce, aby naśladując Jezusa miłosiernego, swoim życiem dawali świadectwo, że mimo wszystko pokój, zgoda, sprawiedliwość są możliwe, jeśli uwierzymy i pokochamy Jezusa.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

⚬ Różaniec: Rozważmy trzecią tajemnicę radosną – Narodzenie Pana Jezusa.

⚬ Zelatorka: „Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2, 15-20).

Choć Niepokalane Serce Maryi nosiło tajemnicę Bożego macierzyństwa już od chwili zwiastowania, to tej betlejemskiej nocy śpiew aniołów, pokłon pasterzy i mędrców ją potwierdził. A Maryja nadal wszystkie te sprawy, cały misterny Boży plan zbawienia człowieka będzie rozważać w swoim matczynym Sercu. Ukazując się dzieciom w Fatimie, przypomniała, że choć szatan sprytnie próbuje Bogu pomieszać szyki, to Bóg nie rezygnuje ze swojego planu miłości, ale nieustannie ciebie i mnie chce zbawić.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…

⚬ Konferencja: (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 12-13. Konferencję kończą zadania na maj).

⚬ Z życia Kościoła:

 • 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Módlmy się za prezydenta RP, rząd i parlament. Oni potrzebują naszego wsparcia, aby trudne i ważne sprawy polskie poprowadzić drogą Bożych przykazań.

 • 13 maja – w setną rocznicę objawień Matki Bożej – łączmy się duchowo z przebywającym w Fatimie papieżem Franciszkiem i trwajmy na modlitwie różańcowej.

 • 20 maja zapraszamy na pielgrzymkę czytelników „Różańca” do Loretto. W tym roku zgromadzimy się u naszej Matki pod hasłem: „Maryja ratunkiem dla świata”.

 • W dniach 2-3 czerwca odbędzie się V Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę pod hasłem „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Rozpoczniemy ją Apelem jasnogórskim w piątek. Po Apelu czuwanie modlitewne, o 23.00 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Módlmy się o duchowe owoce naszego pielgrzymowania i rozwój Żywego Różańca w Polsce.

⚬ Z życia parafii:

 • Śpiewajmy majowe w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych. Każde nabożeństwo zakończmy śpiewem Apelu jasnogórskiego i rozważeniem jednej tajemnicy różańca w intencji rodzin, aby były Bogiem silne.

 • 13 maja niech nie zabraknie nas na nabożeństwie majowym. Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem odmówmy wspólnie część różańca w łączności z papieżem Franciszkiem.

 • Pomóżmy księżom w zorganizowaniu wyjazdu na pielgrzymkę na Jasną Górę 2-3 czerwca. Mówmy o niej w naszych różach, zbierajmy chętnych.

⚬ Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:

 • Z radością informujemy, że abp Wacław Depo, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Żywego Różańca, został przewodniczącym nowo utworzonej Komisji Maryjnej KEP, której zadaniem ma być krzewienie i pogłębianie kultu maryjnego. Mamy nadzieję, że będzie to okazja, aby razem z wieloma ruchami i wspólnotami maryjnymi, a także z przedstawicielami środowisk naukowych jeszcze bardziej ukazywać Polsce i światu moc modlitwy różańcowej, o którą prosi nas sama Matka Boża w licznych objawieniach.

 • Zapraszamy na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę (2-3 czerwca 2017 r.). Nasze grupy zgłaszamy do moderatorów diecezjalnych.

 • W Wydawnictwie Sióstr Loretanek są dostępne: Ceremoniał Żywego Różańca, odznaka Żywego Różańca, legitymacje z naszym logo, Statut Żywego Różańca, Rozważania różańcowe na każdy dzień roku.

 • Przypominamy o ogólnopolskiej inicjatywie „Żywy Różaniec dla misji”, dzięki której Żywy Różaniec poprzez drobne, systematyczne ofiary w ubiegłym roku przekazał 4 tysiące dolarów na dokończenie budowy kaplicy w dawnej Birmie. W tym roku otrzymaliśmy z Watykanu kolejny projekt: dokończenie budowy kościoła św. Antoniego na Sri Lance. Tym, którzy chcą włączyć się w tę inicjatywę, proponujemy systematyczną comiesięczną ofiarę od członka róży w wysokości 1 zł. Jest to wewnętrzna zbiórka w naszych kołach/różach, za którą odpowiedzialni byliby zelatorka lub zelator bądź wybrany skarbnik. Zelatorzy sami podzielą ofiary od róż na połowę. Jedna część zostanie przekazana na konto Papieskich Dzieł Misyjnych (nr rachunku: 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 z dopiskiem „Żywy Różaniec dla misji”). Druga część powinna zostać wpłacona na diecezjalne dzieło misyjne, które wspiera misjonarzy z danej diecezji. Jeśli w diecezji nie ma takiego konta, to po uzgodnieniu z księdzem proboszczem możemy całość przelać na konto Papieskich Dzieł Misyjnych.

⚬ Modlitwa: Akt poświęcenia świata Matce Bożej przez Jana Pawła II:

Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny – wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło – wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! (…)
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga (…) Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Rzym, 25 marca 1984 r.

⚬ Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Śpiew:
Gwiazdo śliczna, wspaniała.
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – MAJ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.