Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy.

Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Wielu chciałoby ograniczyć działalność ludzi wierzących do murów kościoła. A my przecież z polecenia Pana mamy „Iść i głosić Ewangelię”, nie zamykać jej w domu czy kościele. Mamy żyć Ewangelią na co dzień i to ma być widoczne w pracy, w szkole, w autobusie, na poczcie, w banku, w sklepie itd. To nie jest wtrącanie się Kościoła do polityki, ale nowa ewangelizacja.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: OGÓLNA

Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Handel jest częścią naszej codziennej egzystencji. Począwszy od żywności, poprzez ubrania, środki czystości, sprzęty domowego użytku, aż po materiały budowlane czy surowce służące do produkcji różnorakich towarów – na wszystkim da się zarobić. Rodzi się pytanie: czy mamy prawo zarabiać na krzywdzie drugiego człowieka? Handel bronią przynosi ogromne zyski i wiele potęg światowych z tego korzysta. Zastanawiam się, jak można spać spokojnie, mając świadomość, że wiele niewinnych istot ludzkich będzie cierpiało lub straci życie, ponieważ sprzedaję broń… Módlmy się, aby odpowiedzialni za narody położyli kres handlowi bronią, który jest przyczyną cierpień tylu niewinnych ludzi.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

Różaniec: Rozważmy piątą tajemnicę światła – Ustanowienie Eucharystii.

Zelatorka: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy, w królestwie Ojca mojego»” (Mt 26, 26-29).

Podczas każdej Mszy świętej zasiadamy z Jezusem do wieczerzy, podczas której zaprasza nas do stołu i karmi swoim Ciałem. To cud, w którym możemy uczestniczyć na co dzień, nie tylko od święta. To pokarm dla duszy w drodze do nieba. Jak dobry jest Bóg, że karmi nas sobą.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego … (wymienić) – Wieczny odpoczynek

Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 12-13. Konferencję kończą zadania na czerwiec).

Z życia Kościoła:

  • V Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbywa się pod hasłem „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Rozpoczniemy ją Apelem jasnogórskim w piątek 2 czerwca. Po Apelu czuwanie modlitewne i o 23.00 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tych, którzy nie mogą być z nami w sobotę 3 czerwca, prosimy o duchową łączność oraz modlitwę o duchowe owoce pielgrzymki.
  • Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa to dzień modlitw o świętość dla kapłanów.

Z życia parafii:

  • Postarajmy się brać udział w nabożeństwach czerwcowych. Jeśli zdrowie na to nie pozwala, odmawiajmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa w domu, jako wynagrodzenie za nasze grzechy i grzechy całego świata.
  • Zakończenie roku szkolnego to okazja do spowiedzi – przypomnijmy o tym naszym dzieciom czy wnukom.

Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

  • Pamiątką naszej pielgrzymki na Jasną Górę będzie obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej i aktem oddania świata Niepokalanemu Sercu Maryi św. Jana Pawła II. Będzie też można nabyć odznakę Żywego Różańca, Ceremoniał i wiele materiałów dla Żywego Różańca przygotowanych przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
  • Cały czas trwa inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji”. W tym roku Watykan powierzył nam kolejny projekt: dokończenie budowy kościoła św. Antoniego na Sri Lance. Wiele róż i kół Żywego Różańca z całej Polski już przekazało swoje drobne ofiary na ten cel. Zachęcamy do włączenia się do tej inicjatywy. Niech to będzie piękny i trwały owoc Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
  • W tym roku mija pięć lat od zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski Statutu Żywego Różańca. Bogu niech będą dzięki za tak wiele inicjatyw podejmowanych przez Żywy Różaniec w naszych diecezjach i parafiach, za pracę moderatorów i zelatorów, za dar codziennej modlitwy, którą wspieramy Ojca Świętego i Kościół.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu:

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz, w czasie ziemskiej wędrówki, pragnę przyjąć pod postacią chleba. Amen.

Słowo i błogosławieństwo kapłana.
Pieśń: Hymn Żywego Różańca. 
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – CZERWIEC 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska Harfa

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot

W tekstach zebranych w niniejszej książce Pauline Jaricot pozwala nam dostrzec swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, jawi się również jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego. Jej pisma to owoc jej kontemplacji, a rozważania tajemnic różańcowych są niczym prawdziwy klejnot. Pozwólmy prowadzić się siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą: modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.