Pieśń: Po górach, dolinach…
Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – słowa św. Jana Pawła II wskazują, że to, jacy jesteśmy, zależne jest od tego, jaka jest nasza rodzina – a to, jaka jest nasza rodzina, zależy od tego, jacy jesteśmy. Od tego, jacy jesteśmy, zależy też przyszłość naszych społeczeństw, całej ludzkości. W rodzinie odbywa się pierwszy etap ewangelizacji – głoszenia Dobrej Nowiny.

Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

„Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu albo go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów” – powiedział papież Franciszek 28 lipca na krakowskich Błoniach. Papież często mówi o uchodźcach, ludziach ubogich, spychanych na margines. Zawsze jest to poparte konkretnym czynem: łaźnie dla bezdomnych na placu św. Piotra, piątki miłosierdzia, podczas których Ojciec Święty odwiedza szczególne osoby i miejsca, etc. Zachowanie Papieża jest dla nas impulsem, aby otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka. Samo otwarcie się to już tak wiele. Ono rodzi w nas odruch dobra, życzliwości. Jeśli zamkniemy serca na ludzką biedę i nieszczęście, to i nasze domy i kościoły będą także zamknięte. Módlmy się, aby wszyscy, a szczególnie potrzebujący pomocy, znajdowali w naszych wspólnotach pomoc i wsparcie.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

⚬ Różaniec: Rozważmy czwartą tajemnicę radosną – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

⚬ Zelatorka: „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego” (Łk 2, 22-24).

Ofiarowanie Jezusa w świątyni staje się dla nas okazją, aby uświadomić sobie, co ja niosę w swoim sercu, idąc do świątyni na każdą niedzielną Eucharystię. Ona jest także moją ofiarą, podczas której powinienem złożyć Bogu wszystko: całe swoje życie, całą swoją nędzę, trudy i zmartwienia. Przyjmij więc, Panie, moją ofiarę „na cześć i chwałę Twojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego”.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…

⚬ Konferencja: (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 14-15. Konferencję kończą propozycje zadań na luty).

⚬ Z życia Kościoła:

  • 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego – nie ustawajmy w modlitwie o nowe, święte powołania zakonne i misyjne. One są potrzebne współczesnemu światu.
  • 11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Chorzy są skarbem Kościoła, bo oni ofiarują Bogu swoje cierpienia. Powierzajmy w modlitwie wszystkich chorych i tych, którzy się nimi opiekują.

⚬ Z życia parafii:

  • W święto Ofiarowania Pańskiego w kościele kapłan poświęca gromnice. Tradycja nakazuje, aby zapalać te świece nie tylko w czasie burzy czy nawałnicy, lecz także kiedy kapłan przychodzi do chorego z wiatykiem. Wkładamy ją również w zastygające ręce umierającego człowieka.
  • Dzień Chorego w parafiach to okazja do zorganizowania nabożeństwa, w czasie którego udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Pomóżmy chorym dotrzeć w tym dniu do świątyni. Jest to też piękna sposobność, by z wiarą przyjąć sakrament namaszczenia chorych i doświadczyć jego uzdrawiającej mocy. To także wspaniała okazja, by odwiedzić chorych z naszej róży i razem pomodlić się z nimi na różańcu.

⚬ Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:

  • Stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie to okazja, aby zgłębić na nowo Jej matczyne orędzie skierowane do świata. Służą temu stałe cykle w naszym miesięczniku: Pierwszosobotnie rozmyślanie z Maryją, 100-lecie objawień, Przesłanie z Fatimy, ABC nabożeństwa wynagradzającego.
  • Nie ustawajmy w wysiłkach, aby w każdej parafii w Polsce odbywały się nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, choćby tylko od maja do października.

⚬ Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Śpiew: Zdrowaś bądź, Maryja, niebieska lilija…
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LUTY 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Różaniec ratunkiem dla świata

Różaniec ratunkiem dla świata
Praca Zbiorowa

W książce „Różaniec ratunkiem dla świata” m.i.: o różańcu jako modlitwie szczególnej sprawdzonej w czasach próby, o niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej, wielokrotnie poświadczonej w historii, o tym, że modlitwa różańcowa przeniknięta jest światłem Ducha Świętego, i o tym, że Różaniec może uratować świat.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.