TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Szczególny moment w życiu Maryi, który wszystko zmienił. Szczególne zaręczyny z Bogiem. A nasze zaręczyny, dobra nowina o pragnieniu wejścia w głęboką relację z drugą osobą? Chwila, która wszystko w życiu zmienia? Jak wspominacie swoje fiat?

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Wizyta u rodziny, w końcu Elżbieta była krewną Maryi. Taka wasza wizyta u teściów. Pierwsze, a później ­kolejne spotkania, a może już odwiedziny zięcia czy synowej. Jak nasze relacje wyglądają w rodzinie, jak układają się przez lata? Czy tak wzorowo jak te pomiędzy Maryją i Elżbietą?

III. Narodzenie Pana Jezusa

Maryja i Józef wpatrzeni w małego Jezusa. W tym spojrzeniu dostrzegalna jest troska o Jego przyszłe życie. Coś już podejrzewali, coś wiedzieli. Patrzyli jednak z nadzieją. Pamiętasz swoje pierwsze spojrzenie na dziecko? Miłość i zainteresowanie tą małą istotką? Jak to spoglądanie wygląda teraz? Co z tego zainteresowania i nadziei zostało?

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryja i Józef przynoszą maleńkie dziecko do świątyni, by oddać je Bogu. Ofiarować Bogu – wiedzieli, że to Pan jest dawcą życia i zbawienia. Kiedyś był chrzest Waszego dziecka – chrześcijańskie ofiarowanie Ojcu. Pamiętasz tę chwilę? Zobowiązania do wychowania w wierze? I to, że najwięcej robimy nie słowem, ale naszym przykładem życia.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Bieganie pomiędzy krewnymi, wypytywanie o dwunastolatka, w końcu powrót pełen troski, ale i nadziei. I odnalezienie. Często gubimy się w relacji z dziećmi, nie poświęcamy im uwagi, zainteresowania i choć żyjemy pod jednym dachem, nasze drogi się rozchodzą. Wciąż jednak możliwe jest odnalezienie się nawzajem, potrzeba tylko chęci i odrobiny wysiłku. Potrzeba zaangażowania.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Chrzest Janowy wiązał się z wyznaniem grzechów i obmyciem wodą. Tak naprawdę bardzo mocno zapowiadał sakrament pokuty i pojednania. Piękny sakrament. Jeszcze piękniej, jak jest przeżywany razem. Ojciec, matka, dzieci razem w kolejce, systematycznie co miesiąc – jak to buduje! O ile bardziej Bóg może pomóc przez kapłana, gdy zna się całe życie rodziny.

II. Cud w Kanie Galilejskie

Wesele w Kanie Galilejskiej to najbardziej znane wesele w skali światowej, choć tak naprawdę nie wiemy nawet, jakie imiona nosili małżonkowie. Pewnie po waszym weselu zostały już mgliste wspomnienia. Za to zapamiętane zostały imiona – męża i żony. I pamięć o tym, że jest to ten jedyny, ta jedyna. Osoba, do której miłość mam pielęgnować każdego dnia i o tej miłości pamiętać.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Cała ziemska działalność Jezusa była skoncentrowana na głoszeniu królestwa niebieskiego i wzywaniu do przemiany życia, do nawrócenia. Królestwo Boże jest pośród nas, nie jest daleko, ale by je dostrzec, trzeba nam zmienić nasze „ja”. Jest ono w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie – to rzeczywistość, gdzie przebywa Bóg. Tylko potrzebujemy nauczyć się dostrzegać tę Obecność: w wierności męża, w czułości żony, w niewinności dziecka…

IV. Przemienienie na górze Tabor

Góra Przemienienia nie jest wysoka – ot, pagórek, na który można wejść w niecałą godzinę. I choć nie jest to wysoko, może Apostołowie się zasapali, ­mieli kryzys podczas drogi. Jednak było warto, bo mogli przeżyć piękno przemiany. Taka prawdziwa droga małżeńska – czasem trochę się człowiek zasapie, czasem będzie kryzys, ale jeśli nie będzie chęci poddania się, jeśli będzie wola zwycięstwa, będzie jednocześnie piękno przemiany – kiedy to dwoje staną się jednym ciałem.

V. Ustanowienie Eucharystii

Wielki dar Chrystusa – pokarm dający życie, podtrzymujący na drodze do Boga. Jeszcze nie tak dawno majowe słońce ogrzewało wnętrza kościołów i zgromadzone w nich odświętnie ubrane dzieci, z pięknie złożonymi dłońmi podchodzące do kapłanów. Czy dalej tak robią? Czy jako rodzice idziemy przed nimi? Albo te mniejsze niesiemy na rękach, idąc do Komunii? Tak aby od początku uczyć je, jak ważna to sprawa, by karmić się Ciałem Chrystusa.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Kiedy Jezus tego najbardziej potrzebował, Apostołowie nie potrafili czuwać wraz z Nim. Zasnęli. Smutno było Chrystusowi. Smutno jest Mu i dzisiaj, kiedy to wspólna modlitwa rodzinna usypia, zamiera w naszych domach. Jeśli nie ma czuwania wraz z Jezusem, to później następuje ucieczka od Niego. Tak przecież było z Apostołami.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Kolejne razy spadają na umęczone ciało Zbawiciela. Całe to cierpienie spotyka Jezusa za moje grzechy. Czy nie podobnie cierpią rodzice, czy nie przeżywają bólu z powodu grzechów swoich dzieci? A dzieci z powodu grzechów rodziców? Kto kocha, ten będzie współcierpiał z osobą kochaną.

III. Cierniem ukoronowanie

Chrystus stoi pośród ludzi ubrany na wyśmianie i wyszydzenie. Najniższe ludzkie instynkty biorą górę. Kupujemy markowe ubrania, najnowsze smartfony, kosmetyki, konsole, aby dzieci mogły mieć to, czego nam brakowało. Tylko czy później nie postrzegają innych przez pryzmat tego, co mają, a nie tego, kim są? Skąd biorą się dzisiejsze wyszydzenia w szkołach?

IV. Dźwiganie krzyża

Kolejne stacje drogi krzyżowej są nam doskonale znane. Spotkania, upadki… Chcielibyśmy towarzyszyć naszym dzieciom na ich drodze: w tych wydarzeniach niespodziewanych, ale i tych, które można zaplanować. Tak jak Maryja spotykać się, jak Szymon z Cyreny pomagać, jak Weronika otrzeć twarz… Nie zawsze jednak się da, to ich własna droga.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Śmierć Jezusa zgromadziła niewiele osób, które Go kochały. Nawet ci, którzy byli Mu tak bliscy, Apostołowie – pouciekali. Wytrwali tylko najwierniejsi. Jak to będzie wyglądać w chwili naszej śmierci, kto przy nas będzie? Czy zadbaliśmy o więzy z najbliższymi? O wzajemny szacunek i miłość?

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Moment dziejowy, przy którym nie był żaden człowiek, który nie został uchwycony przez prasę, radio czy telewizję. Chwila, której nie można znaleźć w Google ani na YouTubie. Nikt przy tym nie był, nikt tego nie widział, a jednak Ona była, bo gdyby Jej nie było… Zmartwychwstanie, jego moc musi być przez nas odczuwana w naszych małżeństwach, rodzinach. Że nawet to, co najtrudniejsze i niemożliwe do zwyciężenia po ludzku, przez moc Boga może zostać przywrócone do życia.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus wstępuje do nieba, unosi się na oczach zebranych. Musiał być to widok tak niesłychany, że wszyscy tylko wpatrywali się w unoszącego się Pana. Dopiero mężowie w bieli musieli ich wytrącić z tego zawieszenia. Przenieśli ich wzrok z nieba na ziemię. Chrześcijanin to człowiek zawieszony pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami. Także w naszych małżeństwach i rodzinach nie wolno nam o tym zapominać. Mamy, żyjąc na ziemi, pamiętać o niebie, a kontemplując niebiańską rodzinę, angażować się całym sobą w nasze rodziny ziemskie.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie wraz z Maryją czekali w Wieczerniku na dar Jezusa. Dar wyjątkowy, osobowy. Czekali, połączeni w modlitwie i czuwaniu, na Ducha Świętego. I ­otrzymali Kogoś, kto przemienił ich życie. W naszych małżeństwach i rodzinach jakże często brakuje modlitwy. Brakuje tego wspólnego czasu czuwania. I przez to brakuje obecności i darów Ducha Świętego. A przecież On jest dawcą miłości, bez Niego nic nie ma szansy powodzenia. Z Nim natomiast wszystko jest możliwe.

IV. Wniebowzięcie Maryi

Maryja po śmierci została z ciałem i duszą zabrana do nieba. Wskazuje drogę każdemu z nas. Każde odejście boli. Bardzo trudno pożegnać ojca, matkę, jeszcze trudniej współmałżonka, a najtrudniej dziecko. Choć wiemy, że to nieuniknione, to jednak tak ciężko nam się z tym pogodzić.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Taki obraz: Najświętsza Maryja Panna w niebie. W obecności Wszechmocnego, obok Niej aniołowie, święci, błogosławieni… I korona na Jej głowie. A Ona patrzy z miłością na Ciebie i mnie, na każdego, bo jest Matką kochającą. Ukoronowanie życia małżeńskiego? Taki obraz: dwoje staruszków pośród ogrodu, pod drzewem, trzyma się za ręce. A obok stół, zatopione w rozmowie dzieci ze swoimi żonami i mężami, w pobliżu na trawie bawią się wnuki. A dwoje staruszków patrzy na to z miłością.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – WRZESIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Diecezjalny moderator kół rodzinnych w diecezji warszawsko-praskiej, wikariusz w parafii św. Faustyny w Warszawie-Bródnie.