Matko Różańcowa, biorę do ręki różaniec, całuję krzyż i nim się żegnam. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny. Bądź pozdrowiona, Bogurodzico – Dziewico. Róże kładę Ci pod stopy i każdym ,,Zdrowaś” razem z Aniołem Cię pozdrawiam. Modlitwę tych tajemnic ofiaruję w intencji…

TAJEMNICA I
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Po Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus poszedł do Ogrójca, aby się modlić. Zostawił apostołów i polecił im: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Sam odszedł, jakby na rzut kamienia i modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich goryczy, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. Niech się stanie wola Twoja. A kiedy przyszedł do uczniów, oni spali. Jak to, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Duch wasz jest ochoczy, ale ciało słabe. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę.

TAJEMNICA II
Biczowanie Pana Jezusa

Piłat chciał wzbudzić litość u tych, którzy oskarżali Jezusa i żądali Jego ukrzyżowania. Kazał więc Go ubiczować. Jezus przywiązany do słupa, bity biczami przez oprawców, stanął w kałuży własnej łowi. O Jezu mój ubiczowany, Ty wszystkie rany nasze nosisz na swoim ciele! Tyś przyjął wszystkie ludzkie cierpienia. Przyjmij więc wszystkie moje bóle, aby z Twoimi złączone przyczyniały się do zbawienia świata.

TAJEMNICA III
Cierniem ukoronowanie

Więc Ty jesteś Królem? Tak, tylko Królestwo moje nie jest stąd. Gdyby Królestwo moje było takie jak twoje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Więc Ty jesteś Królem? Żołnierze wtłoczyli Jezusowi na głowę koronę z ciernia i przyodziali Go czerwonym płaszczem… I bili Go po twarzy. Prorokuj nam, Chrystusie, kto Ciebie uderzył? Takiego Jezusa Piłat pokazał Żydom. Oto Człowiek! Jezus stał się pośmiewiskiem ludu i wzgardą pospólstwa. Królu mój, którego jedyną siłą jest przebaczenie, a jedynym prawem miłość. Jezu Nazareński! Królu Żydowski! Przyjdź Królestwo Twoje!
Oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

TAJEMNICA IV
Droga krzyżowa

Jezus skazany na śmierć dźwigał krzyż na Golgotę. Upadł trzykrotnie. Matko Bolesna z kroplami różańca w oczach. Weroniko dobra, na której chuście została twarz cierpiącego Jezusa. Niewiasty płaczące, idę z wami w bolesnych tajemnicach mojego życia. Raczę z wami, że mój cierpiący Pan wszystko obróci mi ku dobremu, że mój płacz w radość zamieni. Całuję, Jezu, Twoje święte ślady, które zostawiłeś na ziemi. Po nich chcę iść aż do mojej śmierci, aż do mojego w Tobie zmartwychwstania.

TAJEMNICA V
Pan Jezus na krzyżu umiera

Synu, oto Matka twoja. Matko, oto Twoje dziecko. Dobry Jezu, jak Ci mam dziękować za to, że w czasie śmierci na krzyżu pamiętałeś o mnie i Matkę swoją dałeś mi za Matkę. Stoję, Panie, pod Twoim krzyżem z Matką Bolesną, z umiłowanym uczniem i Magdaleną. Kocham Ciebie, Panie mój ukrzyżowany. Z Tobą, Matko moja Bolesna i Różańcowa, wierzę i ufam. Krzyżyk różańca do serca przytulam i całuję rany mego Zbawiciela. Kocham Ciebie, Matko Bolesna! Okaż, że jesteś Matką!

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec – Listopad 1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Różaniec ocala rodziny

Różaniec ocala rodziny
Praca Zbiorowa

Różaniec ocala rodziny to zbiór rozważań różańcowych jakich mało. Wyjątkowość ich zawiera się w tym, że są one zapisem doświadczeń życia Ewangelią w rodzinie. Autorami rozważań są rodzice, którzy zaprosili Boga i Maryję do swojego życia i razem z Nimi przeżywają powołanie do bycia małżonkiem i rodzicem. Matce Boga powierzają rodzinną codzienność, która – jak w Różańcu – kryje w sobie tajemnice radości, cierpienia, życia wiarą w codziennych wyborach oraz małych i wielkich zwycięstw na chwałę Boga nad egoizmem, grzechem i swoją słabością.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.