„W ręce Twoje, Synu, polecam ducha mojego. Przyjmij mą drogą Ci duszę, którą zachowałeś od winy! Tobie, a nie ziemi, oddaję swe ciało. Przenieś mnie do siebie, abym gdzie Ty jesteś, owoc żywota mojego, i ja tam z Tobą była!”

TAJEMNICA I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstały wota do nas: „Któż może równać się ze Mną? Ja wyzwoliłem grzesznika Zwyciężyłem śmierć. Jestem Chrystusem. A więc przybywajcie do Mnie, ludzie wszystkich ras, zmazani grzechem, a otrzymacie przebaczenie win. Jam jest bowiem tym, który przebacza Jam waszym okupem i światłem, i zbawieniem, i zmartwychwstaniem”. (Meliton z Sardes)

TAJEMNICA II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Taki my już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. Czemuż nie wysilamy się tu, na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? (Augustyn)

TAJEMNICA III
Zesłanie Ducha Świętego

I ja też wołam do Ciebie, Boże, który jesteś Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boże, który z wielkiego miłosierdzia miałeś w nas upodobanie, abyśmy Cię poznali, który jesteś jedynym i prawdziwym Bogiem – udziel nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa również panowania Ducha Świętego. Przez wylanie Ducha powstaje bowiem duchowy, jj doskonały człowiek, który jest uczyniony według obrazu i podobieństwa Bożego. (Ireneusz)

TAJEMNICA IV
Wniebowzięcie Matki Bożej

Śmierć ulękła się na Jej widok. Maryja nie zobaczyła otchłani, lecz otwarła się Jej prosta droga do nieba Powiedziała wtedy: „W ręce Twoje, Synu, polecam ducha mojego. Przyjmij mą drogą Ci duszę, którą zachowałeś od winy! Tobie, a nie ziemi, oddaję swe ciało. Przenieś mnie do siebie, abym gdzie Ty jesteś, owoc żywota mojego, i ja tam z Tobą była!” I oddała Święta swego ducha w ręce Syna. (Jan Damasceński)

TAJEMNICA V
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Choć odeszłaś, nie oddzieliłaś się od chrześcijan, nie usunęłaś się z tego skazitelnego świata, ale przychodzisz do tych, którzy Cię wzywają. Opuściwszy doczesne rzeczy, podążyłaś do nieśmiertelnych mieszkań, gdzie o co tylko Boga poprosisz, On, współczując losowi dzieci, daje i spełnia Bożą mocą. Stąd każdy udręczony do Ciebie się ucieka, do Ciebie lgnie słaby, Ciebie wzywa na pomoc walczący z wrogiem. (German)

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Listopad 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Osiem Kroków Wiary Maryi

Osiem Kroków Wiary Maryi
ks. Robert Grzybowski

Bezpośrednią inspiracją do pochylenia się nad osobą Maryi były dla mnie rekolekcje prowadzone przez Jose Prado Floresa, założyciela Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Zachęciły mnie one do odnalezienia prawdziwej ikony Maryi. Sięgnąłem wówczas po adhortacje apostolską Pawła VI Marialis cultus, w której znalazłem pomoce do renowacji ikony Maryi w moim życiu.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.