Wszystkie bicze przyjąłeś na siebie, Synu Boga Żywego. Prosimy Cię, przez Matkę Twoją abyś zaoszczędził biczów dzieciom swoim, odkupionym Krwią Twoją (…)

TAJEMNICA I
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Wczuwamy się w uczucia Serca Jezusa, który wysłany byt przez Ojca dlatego, że Ojciec miłuje świat, miłuje ludzi, aby Syn Boży odmienił świat i uczynił go bardziej ludzkim. W zamiarach Ojca leży, ażeby świat był podporządkowany ludziom, to znaczy istotom rozumnym i dobrym, a nie zbrodniarzom. Modlimy się o to, by Bóg stworzył nowych ludzi plemię, zdolnych miłować, nieudolnych w nienawiści. Modlimy się za tych, którzy układają plany zwalczania Boga w ludzkich sercach, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

TAJEMNICA II
Biczowanie Pana Jezusa

Wszystkie bicze przyjąłeś na siebie, Synu Boga Żywego. Prosimy Cię, przez Matkę Twoją abyś zaoszczędzi) biczów dzieciom swoim, odkupionym Krwią Twoją które chcą Cię wielbić, Tobie wierzyć, o Tobie słyszeć, Ciałem Twoim się odżywiać. Wesprzyj nas, Matko miłosierdzia w naszej trosce o tych, którzy chcą wielbić Boga.

TAJEMNICA III
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Na pewno, droga Matko, otrzymałaś dokładne wiadomości o tym, jak umiłowana głowa Twego Syna była poraniona cierniem korony. Cierpiał nie tylko Twój Syn, cierpiałaś i Ty. Wspomnij, jak udręczone są małe, młode głowy dzieci i młodzieży, którym nakłada się istną koronę z cierni, aby zabić w nich najdrobniejsze wspomnienie o Ojcu Niebieskim, o Synu Bożym, o Tobie, Matko. Jak ongiś współczułaś Twojemu Synowi i na pewno starałaś się namaścić Jego poranioną głowę, tak dziś okaż swoje współczucie nad udręczonymi głowami dzieci i młodzieży i wyzwól ich od dręczycieli sumień.

TAJEMNICA IV
Dźwiganie krzyża

Wierzymy, że był to krzyż nasz. I wierzymy, że chciałeś, Chryste, nieść nasz krzyż. I chociaż byłeś potężny przez swoje bóstwo, byłeś jednak słaby przez swoje człowieczeństwo, wezwałeś do pomocy Szymona z Cyreny. Spojrzyj na tych, którzy dźwigają krzyż gniotący ich nad miarę. Na pewno tam jesteś i idziesz na czele tego pochodu krzyżowanych. Ale pamiętamy, że Twoje człowieczeństwo też upadało pod krzyżem. Ulituj się nad tymi, którzy nie mają pomocy Kościoła, biskupów, kapłanów, Ewangelii, są zda się, opuszczeni przez wszystkich. Matko Kościoła, która towarzyszyłaś w drodze krzyżowej swojego Syna, przyłącz się do milionów ludzi samotnych, idących bolesną drogą krzyża.

TAJEMNICA V
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Twoja śmierć, Zbawicielu świata, była zniweczeniem naszej śmierci. Była zwycięstwem nad śmiercią ducha. A Twój grób byt nadzieją na to Zmartwychwstanie, któreś Ty sam zapowiedział; „Trzeciego dnia zmartwychwstanę…” (por. Mk 8,31). Prosimy Cię, daj tę nadzieję ludzkim sercom, by ludzie uwierzyli, że z krzyża przez grób idzie się do zmartwychwstania. I żeby tą wiarą wzmocnieni, przetrwali ciężkie chwile krzyżowania krzepieni nadzieją na zmartwychwstanie.

(wg „Odmawiajcie różaniec” Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”)

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

ur. 1901, zm. 1981, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981. Beatyfikowany 12 września 2021 w Warszawie.