Ojciec i Syn działają razem. Chrystus wprawdzie mówił: „Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam… Ducha Prawdy” (J 14,16-17), ale mówił też: „Potrzeba, żebym odszedł, bo gdy odejdę, przyślę wam Pocieszyciela” (por. J 16,7).

TAJEMNICA I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wydobywamy z myśli Bożej, przekazanej człowiekowi, wszystko, co może nas podnieść na duchu i podźwignąć w chwilach trudnych. Rozważamy tajemnicę pierwszą Zmartwychwstanie Pana Jezusa i to, co nas niewątpliwie spotka w drodze do serca Trójcy Świętej nasze zmartwychwstanie.

TAJEMNICA II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Włączamy się w radość nieba, gdy wrócił Boży Syn do Ojca i zameldował Mu, że wypełnił zlecone zadanie. Taką radość będzie miał Ojciec niebieski, gdy my wszyscy wrócimy do Ojca i będziemy Mu meldowali o zadaniu nam zleconym, przez nas wykonanym.

TAJEMNICA III
Zesłanie Ducha Świętego

Ojciec i Syn działają razem. Chrystus wprawdzie mówił: „Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam… Ducha Prawdy” (J 14,16-17), ale mówił też: „Potrzeba, żebym odszedł, bo gdy odejdę, przyślę wam Pocieszyciela” (por. J 16,7). I stąd rozumowanie teologiczne: jedni mówią, że Chrystus „posyła od Ojca”, inni, że „Ojciec przez Syna”. Dla nas ważną jest rzeczą, że Trójca Święta udziela się nam ponownie w dziele uświęcającym Ducha Świętego i z tego się radujemy.

TAJEMNICA IV
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jakaż była radość w niebie z powrotu Chrystusa. Jaka musiała być radość z powrotu Matki Chrystusa. W tej radości brat udział i Ojciec, i Syn, i Duch. Tak jak w Nazarecie w Zwiastowaniu działali razem, tak i teraz witają razem Służebnicę Pańską. Tę, którą ogarnął Duch Święty. Ojciec, któremu zawierzyła, Syn, którego przyjęła, Duch, któremu się poddała. I teraz wszyscy się radują z tej uległej, posłusznej, wiernej Służebnicy Pańskiej.

TAJEMNICA V
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Spełnił Ojciec niebieski to, czego gorąco pragnął, a pragnął pełnej chwały dla Matki swojego Syna. I ta pełna chwała to jest uwieńczenie. Odtąd błogosławioną zwać Ją będą wszystkie narody. My wiemy, jak bardzo raduje się lud Boży podczas koronacji obrazów Matki Bożej na ziemi. Jakaż musiała być radość w niebie. Włączajmy się w tę radość.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Kwiecień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

ur. 1901, zm. 1981, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981. Beatyfikowany 12 września 2021 w Warszawie.