Miłość jest jedną z fundamentalnych cnót chrześcijańskich. Sięgając do Biblii, możemy stwierdzić, że cnota ta stanowi istotę doskonałości chrześcijańskiej.

Zjednoczenie z Bogiem, które jest owocem rozwoju duchowego człowieka, dokonuje się w miłości i przez miłość zgodnie z biblijnymi słowami: „Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16). Doskonałość wynika z miłości, a jej rozwój dokonuje się dzięki niej, ponieważ należy ona do natury Boga, który jest samą miłością (por. 1 J 4, 8). Jezus Chrystus zapytany o największe przykazanie, które ukierunkowuje życie człowieka, stwierdza jednoznacznie: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27). Na to fundamentalne znaczenie wskazują słowa: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość” (1 Kor 13, 13).

Dziękujemy, że jesteś z nami i czytasz przygotowane przez nas treści. Aby uzyskać dostęp do całego artykułu, wykup jeden z 4 pakietów.

Masz już konto? Zaloguj się za pomocą adresu email, lub kodu dostępu.

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Dostęp do całej strony rozaniec.eu na 365 dni za 109,00 zł
Dostęp do całej strony rozaniec.eu na 183 dni za 55,00 zł
Dostęp do całej strony rozaniec.eu na 31 dni za 30,00 zł
Dostęp do Miesięcznika Różaniec nr. 6/2024 za 9,00 zł
/
KUP TERAZ
/
KUP TERAZ
/
KUP TERAZ
/
KUP TERAZ
Anuluj

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – CZERWIEC 2024 r.

Share.

Prodziekan Wydziału Teologii UKSW, krajowy duszpasterz powołań i konsultant KEP ds. Duchowieństwa.