Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi znane jest już od czasów św. Jana Eudesa. Co wnosi Fatima w treść tego nabożeństwa?

Nabożeństwo do Serca Maryi sięga swymi korzeniami V w., jednak największe zasługi dla jego popularyzacji rzeczywiście miał św. Jan Eudes. Był on w XVII w. niezmordowanym apostołem nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Serca Matki Bożej. Można w tym kontekście wspomnieć również o arcybractwach Niepokalanego Serca Maryi dla nawrócenia grzeszników, które najbardziej rozwijały się w XIX w. Fatima zatem nie jest w sensie ścisłym źródłem tego nabożeństwa, lecz przyczyniła się do jego ożywienia i nadania mu bardzo konkretnej formy. Oto sama Matka Boża przekazuje światu, że Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Nabożeństwo to, zgodnie z przesłaniem płynącym z nieba, ma być ratunkiem dla grzeszników, którym grozi wieczne potępienie, oraz stanowić drogę nawrócenia Rosji, co jest warunkiem pokoju na świecie. Dopiero po objawieniach w Fatimie nastąpi oficjalne uznanie święta Niepokalanego Serca Maryi i wprowadzenie go do liturgii Kościoła katolickiego. Ostatecznie Kościół, odnosząc się właśnie do treści objawień w Fatimie, nakreśli kształt nabożeństwa do Serca Maryi. „Formy kultu Niepokalanego Serca Maryi – zachowując nieprzekraczalny dystans między Synem, prawdziwym Bogiem, i Maryją, która jest tylko stworzeniem – w pobożności ludowej naśladują cześć oddawaną Sercu Chrystusa przez: oddanie się Jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot zakonnych i narodów, zadośćuczynienie przez modlitwę i umartwienie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca” (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 174).

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – MARZEC 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Przy Niepokalanym Sercu Maryi

Przy Niepokalanym Sercu Maryi
o. Stanisław Przepierski OP

Wspomnienia o Jezusie, wyryte w duszy Maryi, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna” – pisał św. Jan Paweł II. Gdy w pierwsze soboty miesiąca zaczniemy dotrzymywać towarzystwa Bożej Matce w rozważaniu tajemnic różańca, wejdziemy na drogę duchowości Jej Niepokalanego Serca.

Share.

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach