Pieśń: Panie, przebacz nam…

⚬ Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4, 24). Jezus, wypowiadający te słowa, ma świadomość, że tym, którzy znali Jego rodzinny dom, Jego dzieciństwo i młodość, trudniej jest zobaczyć w Nim prawdziwego Mesjasza. Nam też nie jest łatwo głosić Ewangelię wobec swoich sąsiadów, znajomych. Oni przecież nie tylko widzą naszą wiarę, ale też często znają nasze słabości i grzechy. Mimo że jest trudno, wcale nie jesteśmy zwolnieni z tego, aby wśród swoich sąsiadów i bliskich dawać świadectwo żywej, autentycznej wiary w Jezusa.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: EWANGELIZACYJNA

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Międzynarodowa i międzywyznaniowa organizacja Open Doors podała w „Światowym indeksie prześladowań 2017”, że obecnie ponad 200 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych ze względu na wiarę. Jest to „największa prześladowana wspólnota wiary”. W świecie wciąż rozlega się wołanie Chrystusa, które usłyszał Szaweł w drodze do Damaszku: „Dlaczego Mnie prześladujesz?” (por. Dz 9, 4). Jakże potrzebne jest wsparcie tym, którzy każdego dnia muszą się liczyć z konsekwencjami, które przyjdzie im ponieść tylko za to, że wierzą w Chrystusa. Ileż im potrzeba odwagi, by nie zaprzeć się Chrystusa.

Prześladowani chrześcijanie potrzebują wsparcia całego Kościoła, modlitwy i naszego mężnego przyznawania się na co dzień do wiary. Potrzebują wsparcia materialnego, aby nie uciekać do innego, może lepszego świata, ale żyć tam, gdzie ich dom, dziedzictwo ich przodków. Pamiętajmy, że prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie; kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; kiedy chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne strony. Nie tylko więc módlmy się za prześladowanych, ale też jako wspólnota Kościoła wspierajmy ich duchowo i materialnie.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

⚬ Różaniec: Rozważmy piątą tajemnicę bolesną – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

⚬ Zelatorka: „Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Iz 53, 4-5).

To mógł uczynić tylko Bóg-Człowiek. To mógł uczynić Ten, którego miłość jest bez granic – Jezus Chrystus, mój Zbawiciel. Przyjął na siebie całe zło świata i wynagradzał za nie Ojcu. Zrozumieć i pojąć to, co Jezus uczynił, może jedynie ten, kto choć raz poczuł się nędzny i grzeszny i doświadczył Jego przebaczenia.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…

⚬ Konferencja: (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 12-13. Konferencję kończą propozycje zadań na marzec).

⚬ Z życia Kościoła:

  • Wielki Post ma swój niepowtarzalny duchowy klimat. To czas modlitwy, rozważania męki Pańskiej oraz wynagradzania za nasze grzechy i grzechy całego świata.
  • Nabożeństwa wielkopostne, Droga krzyżowa i Gorzkie żale, niech staną się okazją, aby wypraszać łaski przemiany serc dla najbardziej zatwardziałych grzeszników.
  • Uroczystość św. Józefa to święto patronalne ojców (obchodzone w tym roku liturgicznie w poniedziałek 20 marca). Jeśli są w naszej parafii koła Żywego Różańca mężczyzn, to nadarza się piękna okazja, by spotkać się na wspólnej modlitwie i zaprosić na nią innych panów.

⚬ Z życia parafii:

  • Podtrzymujmy dobry zwyczaj zapoczątkowany w Roku Miłosierdzia. W dzień spowiedzi módlmy się o rozlanie się jak najobficiej miłosierdzia Bożego i w intencji spowiedników. W Wielkim Poście każde koło niech wyznaczy sobie godzinę w dowolnym dniu i w ciszy modli się w tej intencji na różańcu.
  • Po ustaleniu z księdzem proboszczem Żywy Różaniec niech poprowadzi Drogę krzyżową w parafii.
  • W uroczystość św. Józefa poprowadźmy przed Mszą świętą modlitwę różańcową za ojców (jeśli są, niech to uczynią mężczyźni z Żywego Różańca).
  • W roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie pamiętajmy o nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca.

⚬ Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:

  • „Żywy Różaniec dla misji” to bardzo konkretne zadanie, które podjęliśmy w ubiegłym roku, powracając do misyjnego ducha naszej założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot. Mam nadzieję, że w tym roku uda się wspólnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi zrealizować kolejny projekt w krajach misyjnych. Pieniądze z całej Polski wciąż wpływają na specjalne konto. Przypomnijmy: proponujemy systematyczną comiesięczną ofiarę od członka róży w wysokości 1 zł (słownie: jedna złotówka). Jest to wewnętrzna zbiórka w naszych kołach (różach), za którą odpowiada zelatorka bądź zelator lub wybrany skarbnik. Zelatorzy sami dzielą ofiary od róż na połowę. Jedna część przekazywana jest na konto Papieskich Dzieł Misyjnych (z dopiskiem „Żywy Różaniec dla misji”). Druga część wpłacana jest na diecezjalne dzieło misyjne, które wspiera misjonarzy z danej diecezji.
  • Już dzisiaj zapraszamy na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Rozpocznie się ona w piątek 2 czerwca Apelem Jasnogórskim. Po Apelu czuwanie modlitewne i o 23.00 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. W sobotę 3 czerwca – program w całości przed Szczytem Jasnej Góry. Początek o godz. 9.30. Uroczysta suma o godz. 12.00.

⚬ Modlitwa Litania Narodu Polskiego (fragmenty):

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Winy rządzących krajem przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego przebacz, o Panie.
Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój daj nam, o Panie.

⚬ Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Śpiew:
Hymn Żywego Różańca: Święta Maryjo, Matko Różańcowa…
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – MARZEC 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.