POKOCHAJ MARYJĘ

Doświadczyli, że Ona w sposób realny i bardzo konkretny towarzyszy im w życiowych doświadczeniach wielkich porażek i małych zwycięstw. Poznali Jej moc w pokonywaniu trudności i skuteczność w walce z siłami ciemności. Poznali i… pokochali, bo odkryli w Niej najlepszą Matkę i najpewniejszą Przewodniczkę na drodze do Syna.

Fundacja Holy Mary Team, powołana do ewangelizacji w internecie i mediach społecznościowych, podjęła wyjątkową inicjatywę ewangelizacyjną inspirowaną miłością do Matki Bożej: „Pokochaj Maryję”. Akcja wystartowała w maju jako nawiązanie do stulecia objawień fatimskich i wypełnienie prośby Matki Bożej: „Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana”.

„Pragniemy, aby owoce naszej pracy były świadectwem żywej z relacji z Maryją” – mówi Piotr Chomicki, założyciel fundacji Holy Mary Team. „Bardzo potrzebujemy Jej w naszym życiu. Jeżeli mamy pokochać Boga i bliźnich, to Ona jest najlepszą Nauczycielką. Jest zawsze z nami, wspiera nas i nieustannie wyprasza nam łaski. Szczególnie pomaga nam przezwyciężać trudne i bolesne chwile, ponieważ to Ona jest Matką Bożą Bolesną i… Matką Miłości. Maryja przemienia nasze życie duchowe i prowadzi nas do Pana Jezusa, który czeka na nas w Eucharystii” – przypomina ewangelizator. W zakres prowadzonej inicjatywy wchodzi publikowanie artykułów i wywiadów w mediach katolickich, stacjach radiowych i telewizji.

Szczególnie poruszającym materiałem promującym akcję był film krótkometrażowy pt. Pokochaj Maryję. Ten wyjątkowy „spot maryjny” przedstawia Maryję jako Lekarkę, która przyjmuje utrudzonych różnymi dolegliwościami pacjentów, diagnozuje ich choroby i zleca dobraną do indywidualnych potrzeb „terapię”. W każdym chorym możemy zobaczyć samych siebie, z naszymi bolączkami, zranieniami i śmiertelnymi chorobami… Premiera filmu odbyła się 13 maja na kanale YouTube, a także w czołowych mediach katolickich patronujących tej akcji oraz na wielu innych portalach katolickich w Polsce.

Adresatem akcji mógł poczuć się katolik zarówno bardziej, jak i mniej praktykujący, który nie zbudował jeszcze relacji z Maryją albo jest ona jedynie bardzo powierzchowna. Filmowy scenariusz został przygotowany także z myślą o osobach pozostających jeszcze poza wspólnotą Kościoła oraz tych, którzy się od niej odłączyli.

„Chcemy pozytywnie motywować, dawać świadectwo, inspirować do przemiany oraz pogłębienia wiary i relacji z Jezusem przez Maryję” – mówią inicjatorzy nowej medialnej i internetowej akcji ewangelizacyjnej.

Organizatorzy mają nadzieję dotrzeć przynajmniej do kilkuset tysięcy odbiorców z zaproszeniem do poznania i pokochania Maryi. Wierzą, że akcja zainspiruje wielu ludzi nie tylko do pogłębienia relacji z Matką Bożą, ale także do podobnych działań ewangelizacyjnych.

KOMISJA MARYJNA PRZY KEP

Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 13 i 14 marca w Warszawie, biskupi powołali Komisję Maryjną. Podobna komisja, powołana przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, działała w latach 1956-1996. Zlikwidowana po zmianach organizacyjnych w KEP, została zastąpiona przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne.

Członkami nowego gremium zostali m.in. bp Łukasz Buzun, bp Henryk Ciereszko, bp Andrzej Jeż i bp Jan Wątroba. Przewodniczącym powołanej na nowo komisji mianowano abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego.

„Patrząc oczyma wiary, trzeba szukać źródła istnienia i reaktywacji Komisji Maryjnej w ubiegłorocznej pielgrzymce biskupów polskich na Jasną Górę, kiedy to 26 sierpnia zapadła decyzja, by z racji zbliżającego się Roku Maryjnego – związanego z 300-leciem koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140-leciem objawień w Gietrzwałdzie i 100-leciem objawień w Fatimie – przywrócić prace Komisji Maryjnej KEP, jako autonomicznego gremium ukazującego, że droga maryjna jest drogą katolicyzmu polskiego i prowadzi zawsze ku Chrystusowi. Maryjność naszej drogi w episkopacie polskim nie jest czymś nowym, to jest kontynuowanie tej więzi istniejącej od pokoleń, poczynając od hymnu Bogurodzica” – wyjaśnia abp Wacław Depo.

Głównym celem istnienia komisji jest wypracowywanie kolejnych dróg służących odnowieniu jedności, budowanej na prawdzie Ewangelii, i spojrzeniu na to, kim dla naszego narodu i każdego z nas z osobna jest Maryja. „Do zadań tego zespołu należy inspirowanie i ożywianie zarówno kultu ­maryjnego, jak i duchowości maryjnej. Podkreślam: kult i duchowość maryjna. A chcemy osiągać to m.in. poprzez organizowanie sympozjów mariologicznych, jak również odczytywanie wszelkich rocznic związanych z duchowością maryjną zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami. Chcemy tą duchowością inspirować także środowiska polonijne na całym świecie” – dodaje przewodniczący komisji.

Pragnieniem zaangażowanych w prace nowego zespołu KEP jest, aby linia wypracowana jeszcze za sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II była kontynuowana i potwierdzana zarówno wkładem osobistym, jak i konkretnym zaangażowaniem.

Pierwsze spotkanie komisji odbyło się na Jasnej Górze 3 maja – w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Podczas Eucharystii wyrażono dziękczynienie za dar reaktywowania prac komisji. Omawiana była również wędrówka kopii jasnogórskiej ikony – zarówno ta, która obecnie odbywa się na terenie naszej Ojczyzny, jak i peregrynacja „Od oceanu do oceanu”, podjęta w celu ratowania świata i w intencji obrony życia.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LIPIEC/SIERPIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Życie Maryi

Życie Maryi
ks. Andrzej Zwoliński

Celem niniejszej książeczki jest zebranie tego, co mówi o Maryi Pismo Święte, ale też zatrzymanie się nad przekazem Tradycji i okolicznościami, które wynikają z nauk historycznych dotyczących epoki obecności Maryi na ziemi. Każdy fragment Jej życia może bowiem stać się przedmiotem zadumy i źródłem pogłębiania czci i szacunku dla Niej.

Share.

Mgr lic. prawa kanonicznego, absolwentka Studium Życia Rodzinnego AL, dziennikarka, publicystka.