We wspólnocie Kościoła powszechnego przeżywamy wiele uroczystości – momentów ważnych z punktu widzenia religijnego, duchowego, ale też patriotycznego. Nie zdołamy uczestniczyć we wszystkich osobiście. Ważna jest jednak łączność ducha i wspólnota modlitwy, dla której nie liczy się odległość.

Transmisje radiowe bądź telewizyjne pomagają współuczestniczyć w ważnych wydarzeniach wielu Polakom w odległych zakątkach kraju i za granicą. Radio Maryja i Telewizja Trwam, spiesząc z posługą dziełu nowej ewangelizacji, docierają do różnych miejsc, aby umocnić ducha jedności wśród katolików w Polsce i na świecie, gromadząc ich we wspólnocie wiary. Dzięki transmisjom w Radiu Maryja czy Telewizji Trwam wielu wiernych może znaleźć się tam, dokąd nigdy nie mieliby możliwości pielgrzymować, i modlić się z wielką rzeszą zgromadzonych – mimo choroby, niepełnosprawności czy samotności, które skazały ich na pozostawanie przez długie lata w domu.

Po pierwsze – Eucharystia

Nieocenioną wartość mają transmisje Mszy świętych z kraju i z zagranicy, zwłaszcza tak dobrze znana słuchaczom niedzielna Msza święta z bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Bo w centrum każdej działalności misyjnej jest Chrystus, a największy dar, jaki pozostawił Kościołowi, to Eucharystia. Nabożeństwa pierwszoczwartkowe i Msza święta w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu wpisują się w duszpasterstwo rodzin, tak ważne dzisiaj dla dzieła nowej ewangelizacji.

Toruńskie media podążają pielgrzymkowymi szlakami papieży – św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka – oraz umożliwiają nam wspólną modlitwę Anioł Pański w każdą niedzielę, wraz z uzyskaniem papieskiego pozdrowienia i błogosławieństwa. Jak zauważył niegdyś abp Wacław Depo, „Radio Maryja jest jedynym nośnikiem medialnym w Polsce i poza jej granicami, który wiernie i w całości przekazuje głos następców św. Piotra”.

Transmisje spotkań Rodziny Radia Maryja w różnych regionach naszej Ojczyzny pokazują, że ta rodzina rzeczywiście jest razem, że razem potrafi się modlić, przeżywać radość wspólnej obecności, niezależnie od wieku, pochodzenia czy statusu materialnego.

Za Ojczyznę

Msze święte w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej każdego dziesiątego dnia miesiąca przypominają, że o prawdę trzeba się nieustannie upominać, pozostawiając Panu Bogu ostatnie zdanie w każdej sprawie, także narodowej. Dlatego Radio Maryja i Telewizja Trwam transmitują Msze święte odprawiane w rocznice ważnych wydarzeń historycznych – to one przypominają nam o naszej polskiej tożsamości, o trudach i boleściach, których doświadczał nasz naród, aby w morzu cierpienia i niewoli w końcu wywalczyć wolność i niepodległość. Nie każdy docenia ten dar, nie każdy jest świadomy łaski obdarowania, którego pozazdrościć nam mogą inne narody.

Uroczystości i szczególne wydarzenia

Konsekracje kościołów, koronacje obrazów, ingresy biskupów, pogrzeby osób ważnych dla Kościoła i Ojczyzny, uroczystości odpustowe z niektórych sanktuariów w Polsce – te wszystkie wyjątkowe dla każdego Polaka i katolika wydarzenia możemy przeżywać z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Spotkanie we wspólnocie wiary i modlitwy tak wielu Polaków w kraju i na emigracji możliwe jest dzięki sumiennemu zaangażowaniu wielu pracowników tych mediów, a przede wszystkim dzięki wielu gorliwym i otwartym sercom wspierającym te dzieła modlitwą i ofiarami materialnymi.

Nie tylko dla chorych

Pani Zofia Pieczonka z Lublina przyznaje, że dzięki Radiu Maryja właśnie mogła podczas kilkumiesięcznej choroby nieco ukoić swój smutek związany z niemożnością uczestnictwa w niedzielnej czy świątecznej Mszy świętej. „Słucham tego radia właściwie od początku jego istnienia. Wspólna modlitwa – zwłaszcza ta najważniejsza, Eucharystia – stanowi przecież centrum, istotę naszej wiary, naszego wzrastania w Chrystusie. Słuchając Mszy świętych z różnych stron Polski, można w szczególny sposób doświadczyć, że to właśnie Eucharystia w sposób najdoskonalszy umacnia jedność, buduje wspólnotę. Czy tu w Lublinie, czy gdzieś na drugim końcu Polski, a może na zupełnie innym kontynencie – gromadzą się na takiej samej Mszy świętej miliony wiernych każdego dnia! To wielka siła – przyznaje nasza rozmówczyni.

Ale nie tylko dla chorych transmisje Mszy świętych są tak ważne. „One pogłębiają moją codzienną formację chrześcijańską, pozwalają także uczestniczyć duchowo w wydarzeniach, w których nie zawsze mogę wziąć udział osobiście” – stwierdza pan Marian Pryczkowski z Kartuz na Kaszubach, mąż, ojciec trzech córek. „Cieszę się, że jest radio, które towarzyszy mi w różnych czynnościach każdego dnia. Zwłaszcza ze wspólnoty modlitwy: Koronki do Bożego miłosierdzia, różańca, Liturgii Godzin. Szczególnie ważne jest dla mnie codzienne błogosławieństwo kapłana, udzielane po porannej jutrzni, którego moc towarzyszy przez cały dzień”.

Dziękujemy dziś Bogu i Matce Najświętszej, Bogurodzicy zawsze Dziewicy, za to dzieło, które miliony polskich serc pokrzepia nadzieją płynącą od Chrystusa ofiarowującego się każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LIPIEC/SIERPIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Eucharystia
ks. Piotr Pawlukiewicz

Niniejsza książeczka, wchodząca w skład serii „Droga do Nieba” to mały przewodnik i specyficzny elementarz. Autor dzieli się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem kapłańskim, ilustrując wybrane formuły katechizmowe przykładami z życia. Czyni to w formie prostej, przystępnej i barwnej, z myślą o najmłodszych czytelnikach.

Share.

Mgr lic. prawa kanonicznego, absolwentka Studium Życia Rodzinnego AL, dziennikarka, publicystka.