Zaufanie to potrzebna i trudna postawa. Nie jest ono uczuciem, lecz decyzją. Zaufanie buduje miłość, umożliwia bliskość. Bez niego nie można żyć prawdziwie.

Jak bardzo Jezus zaufał swojemu Ojcu, że pomimo lęku umiał powiedzieć Mu swoje „tak” podczas modlitwy w Ogrójcu (Łk 22,39-46). Zaufał miłości Boga i nie zawiódł się, bo to miłość Ojca w Duchu Świętym podniosła Go trzeciego dnia ze snu śmierci. Tylko miłość wyprowadza ze śmierci ku życiu. Tylko miłość może powiedzieć: „Dla mnie nigdy nie umrzesz”. Dla tej miłości Jezus jest gotowy przejść przez śmierć, tak jak naród wybrany przeszedł przez Może Czerwone (Wj 14,21-22).

SŁUCHAĆ BOGA

Słowa modlitwy z Ogrójca: „Nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26,39), przywołują słowa Maryi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Także Maryja zaufała miłości! Ona jest pewna Boga! Oddaje Mu swoje życie jak białą kartkę, na której On może pisać swoją historię zbawienia. To jest pełnia wolności, która jednocześnie jest pełnią posłuszeństwa. Tylko człowiek wolny może być posłuszny i tylko posłuszny jest naprawdę wolny. Dlaczego? Bo ufa miłości!

Modlić się, to nie tyle mówić do Boga, może nawet mówić wiele, ile słuchać Go w taki sposób, aby sercem i życiem odpowiedzieć Mu „tak” na usłyszane słowo!

Każde „tak” wypowiadane w naszym życiu ma swoją cenę, bo miłość jest bezcenna! „Tak” Jezusa kosztowało Go modlitwę trwogi, zdradę, biczowanie, cierniem koronowanie i wyszydzenie, skazanie, ukrzyżowanie i haniebną śmierć. „Tak” Maryi zaprowadziło Ją pod krzyż, gdzie Jej duszę przeszył miecz bólu. A twoje „tak” ile cię kosztuje? Jednak ani strata, porażka czy cierpienie, ani śmierć nie są tu ostatnim słowem! Każde „tak” wypowiedziane do Boga z wiarą i ufnością prowadzi do pełni życia w radości, do zmartwychwstania i do chwały.

PEŁNE ZAUFANIE

Im bardziej wpatrujemy się w odpowiedź Maryi z Nazaretu i spod krzyża, im usilniej wpatrujemy się w zmaganie Jezusa w Ogrójcu, tym śmielej możemy szeptać Bogu: „Pragnę tego, czego pragniesz dla mnie, Ojcze”. Jest to najpokorniejsza, a zarazem najodważniejsza modlitwa. Oznacza bowiem pełne zaufanie, posłuszeństwo i wolność. Może się nią modlić tylko ktoś, kto jest pewien, że jest bezgranicznie umiłowany.

Wielkie decyzje zaczynają się od małych postanowień. Wielkie „tak” naszego życia poprzedza wiele małych „tak” szeptanych każdego dnia pośród radości i łez. A to wszystko dlatego, że najpierw Bóg powiedział „tak” wobec każdego z nas, powołując nas do życia. Każde nasze „tak” ma początek w Jego „tak” dla nas!

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – WAKACJE 2023 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Dzieci Boga Świadectwa Matek

Dzieci Boga Świadectwa Matek
Magdalena Kamińska

„Dzieci Boga Świadectwa Matek” to zbiór świadectw o «życiu jako dialogu pomiędzy Stwórcą a stworzeniem». Dwanaście matek jak dwanaście plemion Izraela i jak dwunastu Apostołów opowiada kobiecymi i matczynymi zarazem ustami o pasji życia, jaką Bóg wszczepił w serce człowieka.

Share.

Psychopedagog powołania.