W Lyonie 22 maja 2022 r. zostanie zaliczona w poczet błogosławionych sługa Boża Paulina Jaricot, założycielka dwóch wielkich dzieł w Kościele: Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które w tym roku będzie obchodzić 200-lecie swego istnienia i Żywego Różańca (ŻR). Dla nas, ludzi modlących się na różańcu i należących do kół różańcowych, to wielka łaska i radość, że będziemy mieć kolejną orędowniczkę w naszych sprawach w niebie. Ten fakt wymaga od nas dobrego przygotowania się, by w myśl Założycielki „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.

ŚWIĘTOŚĆ DLA KAŻDEGO

Uroczysta beatyfikacja Pauliny Jaricot to rzecz ważna dla członków Żywego Różańca. Przygotujmy się na to wydarzenie i w miarę możliwości weźmy w nim udział.

Człowiek został stworzony do komunii z Bogiem. Na ziemi komunia ta urzeczywistnia się w modlitwie, która jest najprostszą drogą do świętości. Chrześcijanin, a więc każdy z nas, powinien się zastanawiać nad swoją świętością. Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych jest potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie dla wybrańców, lecz dla każdego, kto żyje zgodnie z wolą Boga.

W Lyonie 22 maja 2022 r. zostanie zaliczona w poczet błogosławionych sługa Boża Paulina Jaricot, założycielka dwóch wielkich dzieł w Kościele: Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które w tym roku będzie obchodzić 200-lecie swego istnienia i Żywego Różańca (ŻR). Dla nas, ludzi modlących się na różańcu i należących do kół różańcowych, to wielka łaska i radość, że będziemy mieć kolejną orędowniczkę w naszych sprawach w niebie. Ten fakt wymaga od nas dobrego przygotowania się, by w myśl Założycielki „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.

MÓDLMY SIĘ

Jak dobrze przygotować się do beatyfikacji? My, „ludzie różańcowi”, wiemy, że przygotowujemy się do wszystkich wydarzeń przez częste przyjmowanie sakramentów i codzienne odmawianie różańca. Jednak można ten czas, który pozostał nam do beatyfikacji, jeszcze pełniej wykorzystać, posługując się naszym nowym Modlitewnikiem Żywego Różańca i powstałą na czas beatyfikacji książeczką Mały modlitewnik z Pauliną Jaricot.  

Modlitewniku Żywego Różańca znajdują się modlitwy i rozważania o charakterze nowenny (s. 611-646). Przypominają one najważniejsze wydarzenia z życia Założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i ŻR, a także zawierają jej piękne myśli i bogate w treść modlitwy. Warto się przy nich zatrzymać podczas indywidualnej modlitwy.

Natomiast Mały modlitewnik z Pauliną Jaricot zawiera wybór tych modlitw i rozważań, które są przygotowaniem do beatyfikacji. Zostały do nich dołączone wezwania o liczne owoce beatyfikacji Pauliny. Może też stać się pomocą w stałej modlitwie po beatyfikacji, gdyż są tam litania i inne modlitwy przez jej wstawiennictwo.

BĄDŹMY OBECNI

Zachęcamy wszystkich księży, duszpasterzy, moderatorów i członków ŻR, aby w piątek 13 maja, gdy zaczynają się nabożeństwa fatimskie, rozpoczęli także nowennę przygotowującą do beatyfikacji Pauliny. Wskazane jest, aby przynajmniej przez te dni przeżywać wspólną modlitwę w kościele. Podane w naszych książeczkach modlitwy są najlepszą propozycją na ten czas. Jednak nie organizujmy w parafiach jakichś nadzwyczajnych wydarzeń dodatkowych, ale dołączmy przez tych kilka dni naszą nowennę do nabożeństw majowych, zapraszając na nią zelatorów i członków róż różańcowych istniejących w parafiach.

Niech słowa Pauliny: „Wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec”, staną się zachętą do głębokiej wiary w owoce naszej codziennej modlitwy różańcowej. Zróbmy wszystko, by ukazać współczesnym Polakom i światu różaniec jako modlitwę na dzisiejsze czasy, w której widzimy ocalenie wiary i miłości do Boga w polskich rodzinach, parafiach, w sercach dzieci i młodzieży.

Wszystkich zapraszamy na nasze polskie dziękczynienie za beatyfikację, które będzie miało miejsce w czasie II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego. Łączy się on w tym roku z naszą X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca na Jasną Górę 3 i 4 czerwca 2022 r.

„Uczyńmy różaniec modlitwą wszystkich”!

ks. dr Jacek Gancarek moderator krajowy Żywego Różańca

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Mały Modlitewnik z Pauliną Jaricot

Mały Modlitewnik z Pauliną Jaricot
ks. Stanisław Szczepaniec

Modlitewnik zawiera wybór modlitw i rozważań o charakterze nowenny. Przypominają one najważniejsze wydarzenia z życia Założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, a także zawierają jej duchowe rozważania i bogate w treść modlitwy. Do książeczki została dołączona także Litania i modlitwa do błogosławionej Pauliny Jaricot oraz modlitwa przez jej wstawiennictwo.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.