TAG: ks. Franciszek Grudniok

Papieskie „Totus Tuus” pobudza do refleksji. Zawarta w tych słowach treść powinna stać się drogowskazem dla każdego z nas. Jest to najkrótszy i najprostszy program życiowy. Ojciec Święty proponuje, byśmy byli blisko Matki,…

„Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych ku nam przybędzie…” Adwent to pierwszy znak przyjścia Pana, to pierwszy sygnał nadejścia Zbawiciela świata. W Adwencie są najdłuższe noce, a najkrótsze dni. W głębokich ciemnościach…

Gdy na morzu ginie jakiś rozbitek, rzuca mu się koło ratunkowe, aby się zaczepił i mógł zostać wyciągnięty na pokład czy na brzeg. Nasze życie jest takim rozszalałym żywiołem, który wciąga mnóstwo ludzi…