TAG: ks. Mirosław Drozdek SAC

Polacy powinni stać przy Papieżu jak gwardia szwajcarska. Winni towarzyszyć mu, strzec go i służyć mu na każdym kroku. Wszak zawsze dumni byliśmy z tego, że „Polonia semper fidelis”. Tymczasem coraz częściej z…

Od 1972 r. istnieją we Włoszech grupy dzieci, które przechodzą formację przygotowującą je do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i do codziennej modlitwy różańcowej. Są to tak zwane „gniazda modlitwy” i znaleźć w…

Nie ulega wątpliwości, że do ruchów różańcowych należy również zaliczać te, które – chociaż nie mają w swej nazwie słowa „Różaniec” – praktykują codzienną modlitwę różańcową widząc w niej istotę maryjnej pobożności i…