Czas przygotowań

Już po raz ósmy spotkali się moderatorzy diecezjalni Żywego Różańca, aby wspólnie zaplanować najbliższe wydarzenia w życiu wspólnoty, w tym ogólnopolską pielgrzymkę jej członków na Jasną Górę i włączenie się stowarzyszenia w przygotowania do obchodów 100-lecia objawień w Fatimie.

KS. SZYMON MUCHA

Czwarta Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca odbyła się w siedzibie stowarzyszenia, którą jest dom sióstr loretanek w Warszawie-Rembertowie. Wśród kapłanów przybyłych z 24 diecezji byli dwaj nowo mianowani moderatorzy z archidiecezji krakowskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Znaczna część spotkania poświęcona była przygotowaniu II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę. Ks. Jacek Gancarek z sekcji medialnej zaprezentował stronę internetową stowarzyszenia. Znajdą się na niej m.in. materiały formacyjne, modlitwy, świadectwa, linki do ciekawych stron związanych z modlitwą różańcową, a także informacje dotyczące ogólnopolskich i diecezjalnych wydarzeń z życia stowarzyszenia.

Ks. Jan Glapiak z sekcji liturgicznej przedstawił tekst aktu osobistego oddania się Matce Bożej osób należących do naszej wspólnoty, którego dokonamy w czasie czerwcowej pielgrzymki na Jasną Górę. Ks. Paweł Wiatrak z sekcji formacyjnej poprosił moderatorów, aby wskazali domy rekolekcyjne w swojej diecezji, w których mogłyby się odbyć rekolekcje dla zelatorów. Podczas obrad ­zaproponowano przygotowanie dyplomu zelatora, który byłby wręczany przy różnych okazjach w dowód wdzięczności za piękną i ważną posługę osób koordynujących działalność kół różańcowych. Przedstawiono także stan prac nad odznaką członka Żywego Różańca.

Księża moderatorzy jednogłośnie zgodzili się, aby Żywy Różaniec w Polsce oficjalnie włączył się w Wielką Nowennę Fatimską. Uroczyście zostanie to ogłoszone na Jasnej Górze podczas ogólnopolskiej pielgrzymki członków stowarzyszenia. Zadaniem naszej wspólnoty w ramach tej inicjatywy będzie uczestnictwo w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca oraz propagowanie ich. Krajowy Moderator Żywego Różańca poinformował o zaproszeniu wspólnoty do udziału w IV Krajowym Kongresie Misyjnym, który odbędzie się w 2015 r., i zachęcił do jak najliczniejszego włączenia się w ogólnopolski dzień wspólnej modlitwy różańcowej, który po raz trzeci przeżywać będziemy w Tygodniu Misyjnym, w czwartek 23 października. Tego dnia w każdej parafii wspólnoty Żywego Różańca gromadzą się na nabożeństwie różańcowym i adoracji Najświętszego Sakramentu, na modlitwie o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot i o rozwój dzieła Żywego Różańca, a także w intencji Ojczyzny.

Gościem specjalnym IV Konferencji – jak wszystkich poprzednich – był ks. abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Przewodniczył on Mszy świętej, na której wraz z księżmi moderatorami zgromadziła się wspólnota sióstr loretanek oraz obecni byli pracownicy Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Po obiedzie, w którym uczestniczył o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja, odbyły się spotkania w poszczególnych sekcjach.

Cieszy wielkie zaangażowanie księży moderatorów, którzy przybywają z różnych stron Polski (m.in. ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Raciborza, Krzeszowa, Pelplina), aby podzielić się swoim doświadczeniem pracy we wspólnocie Żywego Różańca w poszczególnych diecezjach i wspólnie pracować nad programem duchowego ożywienia tego dzieła w naszej Ojczyźnie.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.