„Przekaż światło Chrystusa jak Maryja” – hasło pielgrzymki czytelników „Różańca” i członków Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej to zadanie dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, która odbiera szczególną cześć w sanktuarium w Loretto pod Warszawą. 24 maja br. przybyło tu ponad 5 tys. pątników.

Uroczystości w Loretto rozpoczęły się Godzinkami. Piękna, słoneczna pogoda i zaciszny cień lasu sprzyjały modlitewnemu skupieniu i zawiązaniu wspólnoty serc wznoszących pragnienia i myśli ku Bogu i Matce Bożej.

Mamy wyjść do ludzi z różańcem

„To szczególna i wyjątkowa pielgrzymka. Ludzie szukają dziś takich miejsc na modlitwę. Ona daje szansę, by zatrzymać się, wymaga także pozostawienia wielu codziennych spraw” – powiedział ks. Szymon Mucha, redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec” i krajowy moderator Żywego Różańca. – „Mamy być tymi, którzy poprowadzą ludzi do modlitwy różańcowej. To nasze apostolstwo, to nowa ewangelizacja, do której wzywa także papież Franciszek. Mamy wyjść do ludzi z różańcem, bo to jest prawdziwa siła!”.

Loretto zostało założone w 1928 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. „Od początku celem jego istnienia było oddawanie szczególnej czci Matce Bożej Loretańskiej, a także pomoc osobom ubogim” – mówiła s. Stefania Korbuszewska CSL, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Dziś siostry prowadzą tu m.in. Dom Pomocy Społecznej dla kobiet. Sanktuarium uznawane jest za duchową kolebkę zgromadzenia, przy nim znajduje się też dom nowicjatu. To miejsce, które uczy, jak przekazywać światło Chrystusa współczesnemu światu.

Pielgrzymka z Maryją za Jezusem

Konferencję formacyjną dla czcicieli Matki Bożej wygłosił o. Stanisław Przepierski OP, asystent ds. Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej. „Różaniec jest szkołą wiary, jest pielgrzymką z Maryją za Jezusem, który chce być naszym Bogiem w każdej sytuacji: radosnej, chwalebnej, światła, ale też bolesnej” – mówił. W programie spotkania znalazły się także: świadectwa, wspólna modlitwa różańcowa prowadzona przez ­ks. Romana Kota, moderatora Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, i członków Żywego Różańca, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”, a także występ Anety, Natalii i Dariusza Kosmowskich. Doświadczeniem wyjątkowego spotkania z Chrystusem i Jego Matką podzielił się z pielgrzymami Piotr Chomicki, młody przedsiębiorca z Warszawy, który w odpowiedzi na łaskę nawrócenia, po latach życia daleko od Boga, od października 2012 r. do września 2013 r. pielgrzymował z Gietrzwałdu do sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho w Rwandzie; pokonał pieszo ponad 6 tys. km. Obecnie jest wielkim czcicielem Matki Bożej oraz promotorem objawień i orędzi przekazanych przez Nią w Kibeho.

Miejsce, gdzie króluje Maryja

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Marka Solarczyka. „Loretto jest miejscem, gdzie króluje Maryja” – powiedział Ksiądz Biskup w homilii. Podkreślił też, że Maryja jest Matką, która nigdy nie zostawia swoich dzieci. To Matka, której bliskie są nasze trudności; przeżywa je z nami, ofiarowując swoją miłość i obecność. Hierarcha przypomniał, że pielgrzymka jest okazją do odnowy zawierzenia Bogu i Maryi.

Do Loretto przybyli pielgrzymi zarówno z pobliskich okolic, jak i z miejscowości bardziej odległych, m.in. z Urzędowa k. Kraśnika, Siemiatycz, Siedlec, Wieliszewa, Białej Podlaskiej czy Ciechanowa; osoby indywidualne i grupy pielgrzymkowe z różnych parafii. Pani Elżbieta z Mińska Mazowieckiego przyjechała do Loretto po raz trzeci. „Tu czuję się blisko Matki” – powiedziała. Wśród czcicieli Maryi były także rodziny z dziećmi. Z Jabłonny pielgrzymowała pani Hanna z 6-letnią córką. „Czujemy się tu bardzo dobrze, doświadczamy szczególnej radości i miłości” – mówiła mama dziewczynki. Pani Elżbieta z Zielonki modli się na różańcu wraz z rodziną, wspólnie też czytają „Różaniec”, który jest dla nich cenną pomocą w rozważaniach tajemnic różańcowych. Wśród pielgrzymów nie zabrakło ludzi młodych. W ich imieniu wystąpił ks. Emil Parafiniuk, duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej. „Z Matką Bożą da się pokonać złego ducha i wymodlić wiele łask dla współczesnej młodzieży” – mówił. O modlitwę prosiła także sama młodzież. Angelo Dąbrowski, sekretarz Diecezjalnego Centrum ŚDM w Krakowie, polecał modlitewnej pamięci pielgrzymów przygotowania do tego ważnego wydarzenia. Podkreślił też szczególne znaczenie modlitwy różańcowej: „Różaniec to modlitwa, która wymaga dużego skupienia, dlatego nie może być odmawiana «z automatu». Musimy myśleć o tym, co wypowiadają nasze usta. Aby dobrze głosić Chrystusa, trzeba prosić Maryję o potrzebne łaski”.

Wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, poprowadzona przez ks. Feliksa Folejewskiego SAC, zakończyła uroczystości maryjne w Loretto. Pielgrzymi, umocnieni doświadczeniem tego szczególnego spotkania z Matką Bożą Loretańską, przez którą Pan Bóg zapewnia o swojej nieustannej obecności w życiu każdego człowieka, powrócili do swych domów z nowymi siłami do odważnego podążania drogą wiary przy boku Tej, która jest Wspomożycielką wiernych, która wie najlepiej, jak zanieść światu Chrystusa.

Powitanie pielgrzymów przez s. Stefanię Korbuszewską, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Słowo redaktora naczelnego miesięcznika „Różaniec” ks. Szymona Muchy, krajowego moderatora Żywego Różańca

Konferencja formacyjna o. Stanisława Przepierskiego OP, asystenta ds. Żywego Różańca archidiecezji warszawskiej

Świadectwo nawrócenia Piotra Chomickiego w drodze do Kibeho

Prośba o modlitwę za Ukrainę o. Jacka OP posługującego na tamtej ziemi

Ogłoszenie ks. Emila Parafiniuka, diecezjalnego duszpasterza młodzieży nt. Światowych Dni Młodzieży

Prośba młodzieży z Centrum Światowych Dni Młodzieży diecezji warszawsko-praskiej

Świadectwo zelatorki róży św. Jana Pawła II z Pustelnika

Świadectwo zelatorki róży Matki Bożej Uzdrowienia chorych z Warszawy

Świadectwo zelatorki z Legionowa

Świadectwo zelatora róży męskiej z Otwocka

Powitanie wszystkich przybyłych pielgrzymów – o. Zdzisław Szymczycha SSĄC, kapelan w Loretto

Homilia wygłoszona przez ks. bp. Marka Solarczyka, biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.