Kroczyć po śladach Maryi

14 listopada w Częstochowie odbyła się IX Konferencja Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca, a następnie do 16 listopada – rekolekcje.KS. GRZEGORZ KOC
Konferencji przewodniczył ks. Szymon Mucha, moderator krajowy Żywego Różańca. Ks. Maciej Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych opowiedział o pierwszym zrealizowanym projekcie inicjatywy „Żywy Różaniec dla misji” – dokończeniu budowy kaplicy w parafii Naung Kan w diecezji Kengtung w Birmie (o spełnieniu się tego marzenia miejscowych katolików pisaliśmy w grudniowym numerze „Różańca”). Został również omówiony program V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę. Ma się ona odbyć w dniach 2-3 czerwca br., a jej hasło jest związane z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce: „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Z okazji 140. rocznicy jedynych uznanych przez Kościół objawień Maryjnych w Polsce zaplanowano również pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Odbędzie się ona 27 czerwca, w rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej.

Głosić, ale jak?

Sporo czasu poświęcono propozycjom duszpasterskim na rok 2017, w którym przypada stulecie objawień w Fatimie oraz trzechsetlecie koronacji cudownego obrazu na Jasnej Górze. Jest to dobra okazja, by odpowiedzieć na prośby Matki Bożej o modlitwę różańcową, która jest ratunkiem dla świata, a także włączyć się w upowszechnianie różańca i nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Wśród propozycji inicjatyw wymieniano różne formy ewangelizacji w rodzinie, parafii, szkole, wędrujący różaniec z rodziny do rodziny, Jerycho Różańcowe (siedmiodniowa nieustająca modlitwa przed Najświętszym Sakramentem), pielgrzymki.

Spotkanie zakończyła debata nad planowanym I Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym w dniach 7-8 września na Jasnej Górze, którego tematem będzie hasło „Różaniec ratunkiem dla świata”.

Iść za Jezusem i Maryją

Pod takim hasłem przeżywaliśmy rekolekcje, które poprowadził dla moderatorów ks. prał. Edward Poniewierski – kanclerz kurii radomskiej. Rozpoczęły się one pierwszego dnia wieczorem. Rekolekcjonista rozpoczął od pytania: Dokąd idę?

Kroczenie po śladach Jezusa rodzi się z dobrze przeżywanej Eucharystii, z niej ma się rodzić ofiara, a także budowanie dobrych relacji. „Jeśli ktoś nie potrafi tworzyć dobrych więzi, to znaczy, że nie ma relacji z Chrystusem” – zaznaczył ks. Edward. Eucharystia jest jak prądnica, w której wytwarzane jest dobro. Człowiek dobry ma wyobraźnię, potrafi wczuć się w potrzeby i problemy bliźniego jak Chrystus.

Tak jak Maryja została powołana, tak też i kapłan. Naśladować Maryję to dziękować za łaskę powołania, jak Ona to czyni w Magnificat. Maryja obdarowana pełnią łaski i kapłan obdarowany. Bóg nie wymaga, byśmy korzystali tylko z sił natury, ale obdarowuje nas łaskami potrzebnymi do wypełnienia powierzonych nam zadań. Kroczyć po śladach Maryi to zachować wierność Bogu, czyli zakorzenić się w kapłaństwie, trwać w wierze i posłuszeństwie.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.