W dniach 3-4 czerwca odbyła się już IV Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, która zgromadziła ponad 20 tys. uczestników. Hasłem spotkania było zawołanie: „Bądźmy świadkami miłosierdzia”. W tym roku w sposób szczególny członkowie wspólnot różańcowych modlili się za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Uroczystości rozpoczęły się wyjątkowo już w piątkowy wieczór Apelem Jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu. Następnie czciciele Matki Bożej Różańcowej zgromadzili się na całonocnym czuwaniu modlitewnym prowadzonym przez członków Żywego Różańca z diecezji drohiczyńskiej. To niewątpliwie wyjątkowy rok, niosący ze sobą szczególne intencje, które należy objąć modlitwą różańcową: wizytę Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie, 1050-lecie chrztu Polski oraz przygotowanie do jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich.

Duch młodości

Główne uroczystości rozpoczęły się w sobotę programem słowno muzycznym przygotowanym przez wolontariuszy ŚDM z archidiecezji krakowskiej, z dekanatu Bolechowice. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się ze szczególnym udziałem młodego pokolenia. Konferencję dla pielgrzymów wygłosił ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, który mówił o Światowych Dniach Młodzieży. Było także spotkanie z redakcją „Różańca” i Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Ks. Maciej Będziński z Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary opowiedział o akcji „Żywy Różaniec dla misji”, podjętej z racji Roku Miłosierdzia. Modlitwę różańcową poprowadziła młodzież należąca do Żywego Różańca z diecezji warszawsko praskiej ze swoim duszpasterzem ks. Romanem Kotem.
Słońce i piękna pogoda sprzyjały radosnej, serdecznej atmosferze, jaka zapanowała w różań- cowej rodzinie, zgromadzonej w domu swojej Matki.

Zawsze wierna Bogu

Przybyłych pielgrzymów przywitał ze szczytu jasnogórskiego ks. Szymon Mucha, moderator krajowy Żywego Różańca. Podkreślał, jak ważne jest, by w roku 1050-lecia chrztu Polski objąć modlitwą różańcową sprawy naszej Ojczyzny.

„Dzisiaj rozgrywa się batalia nie o to, czy Polska będzie unijna, lewicowa czy prawicowa, ale czy Polska będzie semper fidelis – zawsze wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii; czy w Polsce małżeństwa będą święte i nierozerwalne, czy tu u nas w Polsce nie będzie się zabijało nienarodzonych dzieci, czy tu w Polsce będą ludzie dumni ze swojej wiary i przywiązania do Boga i do Kościoła” – mówił. Dodał, że Europa musiałaby całkowicie zmienić myślenie, gdyby się okazało, że Polska mimo ciągłych nacisków pozostała semper fidelis, zawsze wierna Bogu. „Musimy mieć świadomość, że to zależy od każdej i każdego z nas, a ponieważ Żywy Różaniec jest w każdej niemal parafii w Polsce, to jest to zadanie także dla nas, członków Żywego Różańca” – podkreślał krajowy moderator.

Modlitwa, która pulsuje ludzkim życiem

Uroczystej Mszy świętej na wałach jasnogórskich przewodniczył ks. abp Wacław Depo, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Żywego Różańca. W jego homilii mocno wybrzmiało przesłanie w obronie prawa człowieka do życia. Powołując się na słowa Jana Pawła II z czerwca 1999 r., metropolita częstochowski przypomniał, że wszelkie działania, które nie uwzględniają prawa Boga do swego dzieła, a zwłaszcza prawa człowieka obdarowanego przez Stwórcę, sprzeciwiają się przykazaniu miłości i odrzucają Boga jako Miłość. Należą do nich: dopuszcza- nie, w imię dobrobytu i wygody, zagłady nienarodzonych dzieci, prowokowanej śmierci ludzi starszych i chorych oraz niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już od początków życia ludzkiego…

Abp Depo wezwał wiernych do tego, aby stawać po stronie przykazań Bożych i nadprzyrodzonej godności człowieka, biorąc za wzór bł. ks. Jerzego Po- piełuszkę.

Przypomniał, jak wiele jest w nauczaniu św. Jana Pawła II wskazań, aby chrześcijanin wziął do ręki różaniec i przeżywał tajemnice swego życia z Jezusem poprzez Serce Jego Matki. „W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim i jest naszą mocą i mądrością od Boga” – podkreślił metropolita częstochowski. I dodał, że różaniec może być skutecznym środkiem do walki z wiarą zsekularyzowaną bądź taką jej postacią, która swobodnie przebiera w przykazaniach Bożych i nauce Kościoła, interpretując je w ten sposób, by nie naruszały świętego spokoju i bezstresowego życia.

„Bądźmy świadkami Bożego miłosierdzia, pochylając się nad każdym potrzebującym pomocy” – podsumował abp Wacław Depo.

Na koniec Mszy świętej został wręczony Księdzu Arcybiskupowi wyjątkowy dar – Ceremoniał Żywego Różańca, który jest owocem wspólnej pracy moderato- rów, sióstr loretanek oraz szczególnego zaangażowania ks. Stanisława Szczepańca z Krakowa.

Dziękować Bogu przez Maryję

Intencji towarzyszących pielgrzymującym do tronu Czarnej Madonny jest wiele. Państwo Agata i Przemysław Pasieczni przyjechali z Lublina, aby podziękować za dwa lata sakramentalnego związku małżeń- skiego. „Jestem tutaj pierwszy raz, żona drugi. To niesamowite doświadczenie, zwłaszcza dla mnie” – powiedział pan Przemysław. „Cieszymy się, że właśnie dziś możemy modlić się u Jasnogórskiej Pani. Od początku naszego małżeństwa przez półtora roku modliliśmy się, każdego dnia odmawiając wspólnie jedną część różańca. Później praca i tempo życia przeszkodziły nam, ale może właśnie ta dzisiejsza pielgrzymka odnowi nasze siły i powrócimy do tej praktyki” – wyznali młodzi małżonkowie.

MONIKA M. ZAJĄC

Powitanie pielgrzymów i słowo ks. Szymona Muchy

Konferencja – ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Spotkanie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi – ks. Maciej Będziński

Spotkanie z Redakcją „Różańca” – s. Wioletta Ostrowska

Homilia ks. abp. Wacława Depo, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Żywego Różańca

Nagrania udostępnione dzięki uprzejmości Radia Jasna Góra

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.