• Stwarzając cię, Pan Bóg wyznaczył czas pewien, w którym żyjąc na ziemi, masz spełnić swój cel, tj. służyć Bogu i zasłużyć na niebo. Słusznie więc ojcowie święci mówią, że CZAS WART TYLE CO BÓG.
  • KTO DOBRZE UŻYWA CZASU NA ZIEMI, TEN ZYSKUJE BOGA NA WIEKI.
  • Cała umiejętność życia naszego na tym polega, aby wszystek nasz czas, każdą godzinę, każdy dzień, miesiąc, rok cały i całe życie poświęcić i oddać Bogu, który je nam dał.
  • Często, bardzo często rozważaj, że skończy ci się czas. Korzystaj z każdej minuty.
  • Nie traćcie czasu, drodzy czytelnicy; pamiętajcie, że lenistwo to początek wszelkiego zła.
  • Kto traci czas przy wstawaniu rano, ten go w dzień przy pracy nie ceni.
  • Należy każdą rzecz załatwiać we właściwym czasie i z właściwym porządkiem.
  • Ludzie, którzy się godzin nie pilnują, nigdy nie doprowadzą niczego do skutku. Nigdy im się nic nie powiedzie. Powiększą ilość niezadowolonych z losu z własnej winy. Pilnując się starannie godziny w najdrobniejszym zajęciu, zyskuje się wiele czasu na wszystko, pomnaża się swe bogactwo niebieskie, a za pomocą Bożą i ziemskie.
  • Zliczcie chwile, któreście przepróżnowali, a ile z nich godzin wypadnie?! W ciągu tych godzin ile to rzeczy pożytecznych można było zrobić?!
  • Wszystko można odzyskać, tylko chwil darmo straconych nikt nie powróci.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.