• Czystość duszy jest to jedyne dobro, nad które nie ma dla nas nic droższego.
 • Niewinność to najcenniejszy klejnot.
 • Czystość serca i sumienia urok nadaje całej osobie; warta więcej niż perły i drogie kamienie; czyni człowieka podobnym do anioła.
 • Głównym naszym zadaniem powinno być to, abyśmy zachowali skarb czystości duszy, a nigdy go nie utracili.
 • Co sprawia nam większy smutek: klęski i nieszczęścia doczesne czy też utrata niewinności duszy?
 • Kto czystości zachować nie umie, ten i wiary zachować nie potrafi; bo niskie żądze i Bóg w tym samym sercu być nie mogą; zaczyna ono wątpić, wahać się, nareszcie całkiem bezbożnym się staje. Z początku wiara zawadza, toteż staramy się zagłuszyć sumienie, a tą drogą do niedowiarstwa się dochodzi.
 • Czystość i wiara wzajemnie się podtrzymują.
 • Kto o czystość nie dba, wiarę traci; kto nie wierzy, ten każdego przestępstwa dopuścić się może.
 • W sercu leniwego człowieka łatwo zagnieżdżą się różne namiętności i wtedy łatwo go skłonić do grzechu. Niepokalana cnota u leniwca i próżniaka byłaby nadzwyczajnością z cudem graniczącą.
 • By zachować czystość serca i sumienia: – unikaj niebezpiecznych towarzystw, – unikaj sposobności do złego, – módl się, – czcij Matkę Boską, – często przyjmuj Sakramenty święte.
 • Kto myśli wciąż o tym, że Bóg jest wszędzie obecnym; kto z pokorą poddaje się Jego woli; kto często rozmyśla o męce Chrystusowej i o śmierci; kto ciało umartwia i unika pokusy, ten rzadko albo nigdy nie upada.
 • Przede wszystkim należy unikać sposobności do grzechu. Pamiętajcie o tym, że kto lubi niebezpieczeństwo, ten ginie w nim.
 • Uciekajcie od wszystkiego, co szkodliwe dla duszy. Lepiej żadnego nie mieć przyjaciela niż złego i nieuczciwego, bo właściwie to nie przyjaciel, lecz wróg.
 • Nie wdawajcie się w głupie miłostki, które na razie wydają się niewinne i nieszkodliwe, a tymczasem jak najgorsze mogą mieć skutki; wzbudzają namiętność i zmysłowość.
 • Przede wszystkim módlcie się gorąco i z pokorą a szczerością, bo bez Boga nic dobrego uczynić nie potraficie.
 • Kto w Bogu ucieczki nie szuka, ten jest zgubiony.
 • Prawdziwy wielbiciel Niepokalanej Maryi nie może grzeszyć przeciw czystości. Rano i wieczorem polecajcie się Jej opiece i zmówcie tę śliczną modlitwę: O Pani i Matko, Tobie się cały oddaję. Tobie poświęcam dziś oczy, uszy, usta moje, całego siebie. Ponieważ Twoim jestem, opiekuj się mną, o dobra Matko, jako Twoją własnością.
 • Najlepszym sposobem do zachowania czystości i niewinności jest częste przystępowanie do sakramentu pokuty i przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.