Zapraszając na Pierwszy Ogólnopolski Kongres Różańcowy, który odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 7-8 września br., trzeba przywołać piękną postać pana Anatola Kaszczuka. Ten wielki apostoł różańca świętego w 1979 r., kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego kongresu różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego codziennie miała być odprawiana Msza święta, miał być odmawiany różaniec i Koronka do miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą bp. Stefana Bareły zrezygnowano z kongresu, ale te siedem dni modlitwy nazwano „oblężenie Jerycha”.

Myśl o zorganizowaniu ogólnopolskiego kongresu dojrzewała powoli od początku naszych spotkań moderatorów diecezjalnych. Tworząc ogólnopolską strukturę Żywego Różańca, nie chcieliśmy zamykać się na innych. Nie możemy przecież „przywłaszczyć” sobie różańca. On jest dla wszystkich, którzy z wiarą biorą go do ręki. Chcieliśmy, aby kongres był okazją integracji tak wielu środowisk i wspólnot różańcowych w Polsce.

Czas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Mija 100 lat od objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża prosiła: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”, i 300 lat od koronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Przez wieki Jasna Góra jako duchowa stolica Polski w sposób naturalny przyciągała i gromadziła różne grupy, które przybywają tu co roku na swoje pielgrzymki, czuwania, spotkania… Wiele osób z różnych wspólnot jest zapisanych do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Nie mogło więc to spotkanie odbyć się gdzie indziej niż u Matki, od ponad sześciu wieków królującej tu, na Jasnej Górze. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu wszystkie grupy, ruchy i wspólnoty różańcowe.

Hasło kongresu: „Różaniec ratunkiem dla świata” wpisuje się w obecną sytuację. Celem kongresu jest ukazanie aktualności i siły różańca oraz wielości i różnorodności ruchów i wspólnot różańcowych w Polsce. Będzie on miał charakter duszpastersko-naukowy.

Aby kongres wydał duchowe owoce dla nas i całej naszej Ojczyzny, potrzeba już teraz wielkiej modlitwy w tej intencji – modlitwy wszystkich wspólnot różańcowych. O tę modlitwę pokornie proszę, zawierzając to dzieło Najświętszej Maryi Pannie Królowej Różańca Świętego i największemu „promotorowi różańca” – św. Janowi Pawłowi II.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – STYCZEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska Harfa

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot

W tekstach zebranych w niniejszej książce Pauline Jaricot pozwala nam dostrzec swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, jawi się również jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego. Jej pisma to owoc jej kontemplacji, a rozważania tajemnic różańcowych są niczym prawdziwy klejnot. Pozwólmy prowadzić się siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą: modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny.

UDOSTĘPNIJ

Redaktor naczelny „Różańca”.